Bli med på en vandring opp i Nidarosdomens sentraltårn. Vandringen går gjennom trange, mørke ganger og opp hele 172 trappetrinn. Fra toppen kan du nyte en flott 360 graders utsikt over byen!

Join us for a tour up to the central tower of Nidaros Cathedral. The tour goes through narrow, dark passages and up a total of 172 steps. From the top, you can enjoy a stunning 360-degree view of the city!

Praktisk:

Billett: Kr. 70. Billetter kjøpes inne i Besøkssenteret og kommer i tillegg til inngangsbilletten. Begrenset antall plasser.

Vandringen varer i 30 minutter. Oppgang hver hele - og halve time i åpningstiden NB. Ingen oppgang 13.30. Siste oppgang går klokken 17.30.

Aldersgrense 8 år. Barn under 12 år må gå i følge med en voksen.

Trappene er trange og smale. Ta på gode sko. Personer som lider av hjerteproblemer, astma, epilepsi eller klaustrofobi, anbefales ikke å ta turen opp.

Practical:

Ticket: NOK 70. Tickets are purchased inside the Visitor Centre and are in addition to the entrance ticket. Limited seats available.

The tour lasts for 30 minutes. Tours start every full hour and half hour during opening hours. Note: No tour at 13:30. The last tour takes place at 17:30.

Age limit is 8 years. Children under 12 years must be accompanied by an adult.

The stairs are narrow and steep. Wear comfortable shoes. People suffering from heart problems, asthma, epilepsy, or claustrophobia are not recommended to take the tour up.