Kirken i Trondheim og Klæbu inviterer til temakveld om sorg. Temaet vil bli belyst fra forskjellige innfallsvinkler.

Program:

  • Sorgreaksjoner – diakon Sissel Håve Smørvik
  • “Veien videre” og håp - prest Stein Elinggard
  • Erfaringer fra sorgens landskap - pårørende Bjørg Eigar
  • Musikkinnslag - kantor Øyvind Kåre Pettersen
  • Muligheter for spørsmål/samtale
  • Enkel servering

I tillegg vil det bli gitt informasjon om sorggruppearbeidet i Trondheim og Klæbu og påmelding til høstens grupper.

Muligheter for spørsmål/samtale.

Enkel servering.


Åpent for alle. Gratis inngang.

Velkommen!

  • Kontaktinfo: Sissel Håve Smørvik - tlf.: 468 07 684 - e-post: ss947@kirken.no