Utstilling: Kongen, erkebiskopen og loven

I år er det 750 år siden Norge fikk sin første felles lov for hele landet. Magnus Lagabøtes landslov var gjeldende lov i Norge i hele 413 år, og kan fortelle oss mye om det norske samfunnet på 1200-tallet. I Norge finnes bare tre manuskripter som inneholder Landsloven bevart fra middelalderen. Ett av disse kan du nå se i en ny utstilling i Erkebispegården.

I middelalderen var Nidarosdomen og Erkebispegården sentrum for den katolske kirkens makt i Norge. Erkebispegården var det norske «Vatikanet», der administrasjonen for Nidaros erkebispedømme var samlet under ledelse av den mektige erkebiskopen av Nidaros. Landsloven sier blant annet at hvis det ikke finnes noen konge, så skal hertugen, jarlen, biskopene, abbedene, baronene og hirdstjorene dra til Nidaros for å rådføre seg med erkebiskopen.

Landsloven forteller oss mye om utviklingen av den norske staten og identiteten på 1200-tallet og hvordan landet ble samlet under én lov.

Utstillingen er et samarbeid mellom Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, NTNU Universitetsbiblioteket og NTNU Middelaldersenteret.

Praktisk

  • Utstillingen ligger i Erkebispegården i samme bygg som Riksregaliene.
  • Inngang inngår i billetten til Riksregaliene.
  • Følger Riksregalienes åpningstider. Se åpningstider her.