Vi ber Fader vår ved Korsalteret hverdager kl. 12.00. Vær gjerne sammen med oss i bønnen.

Fadervår

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og

æren i evighet. Amen