Kontakt

Besøks- og postadresse

Direktør

Avdelingsdirektør, Administrasjon- og eiendomsavdelingen

Avdelingsdirektør, Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS)

Avdelingsdirektør, Publikumsavdelingen

Avdelingsdirektør, Nasjonalt pilegrimssenter (NPS)

Fagdirektør (Ph.d.), kulturminneforvaltning, Direktørens stab

Økonomisjef, Direktørens stab

Avdelingsleder, drift- og sikkerhet, Administrasjons- og eiendomsavdelingen

Seniorrådgiver, samlingsforvaltning, Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS)

Forsker (Ph.d.), bygningsarkeologi, Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS)

Seniorrådgiver, formidling, Publikumsavdelingen

Seniorkonsulent, arrangement og utleie, Publikumsavdelingen

Seniorrådgiver, kommunikasjon, Direktørens stab