Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider søker en erfaren kunstfaglig prosjektleder med kunnskap om kirkekunst. Prosjektleder skal lede arbeidet med å finne fram til kunstnerisk utforming av nye dører til Nidarosdomens vestfront.

Nidarosdomens vestfront

Vestfronten er en av Trondheim bys mest kjente fasader. Mange mennesker passerer denne fasaden i løpet av døgnet, siden den ligger på hovedferdselsveien mellom Trondheim sentrum og de store arbeidsplassene på St. Olavs hospital og NTNU.

Dagens dører ble utformet som midlertidige

Nidarosdomen ble restaurert og gjenoppbygget fra 1869. Vestfrontens originale deler var murverk til nivå over første skulpturrekke. Det finnes ikke noen antydninger til utformingen av de tidlig historiske dørene i anlegget. Dagens dører ble utformet som midlertidige/ provisoriske i 1930, i påvente av endelig utforming av vestfrontens fasade.

Århundrets største skulpturprosjekt

Ved siden av Vigelandsanlegget i Oslo er Nidarosdomens vestfront kanskje 20. århundres største skulpturprosjekt i Norge, der domkirkearkitekt Helge This lot mange unge og senere toneangivende norske billedhuggere komme til. Fasaden stod ferdig på slutten av 1900-tallet, og man har ikke funnet samtidig materiale i NDRs arkiver som skulle tilsi spesielle ønsker om utforming av dører i forhold til den ferdige fasaden.

Midtportalen er et sentralt blikkfang

De nye dørene til Nidarosdomen skal plasseres i eksisterende portaler. Innvendig ble disse portalene eksponert i forbindelse med restaureringen og ombyggingen av Steinmeyer- orgelet i 2014. Særlig er midtportalen i vest er et sentralt blikkfang, slik at man her også kan se et behov for spesiell utforming av dørenes flater inn i kirkerommet.

Kirkebygget er automatisk fredet slik at alle inngrep og endringer i bygget skal godkjennes av Riksantikvaren i forkant. Riksantikvaren skal holdes løpende informert om prosessen, men vil ikke være representert som medlem i et kunstutvalg eller en jury.

Oppdraget med gjennomføring av utsmykningen skal utføres av Bygghytta ved NDR, Bygghytta NDR

Et kunstfaglig utvalg

NDR vil nedsette et kunstutvalg bestående av representanter for brukere fra lokalt til nasjonalt nivå. Utvalget får i oppdrag å komme fram til et konkurranseprogram og gjennomføring av en begrenset konkurranse for utforming av dører til Nidaros domkirkes vestskip. Kunstfaglig prosjektleder skal lede dette arbeidet, og det forutsettes at søker kan dokumentere erfaring fra relevante prosjekter og kunnskap om kirkekunst.

Søknaden må inneholde CV og motivasjonstekst. Legg ved minst tre eksempler på relevante tidligere arbeider.