Gravferd

Alt har sin tid – også døden. Mange ønsker å ta en verdig avskjed, ta fram minner, enten for å gjøre eget liv rikere, eller for å avslutte en historie.