Det samiske alteret

6. februar 2017, under Tråante - 100 årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim, ble det samiske alteret i Nidarosdomen innviet.

Biskop Tor Singsaas og tidligere sørsamisk prest for Saamien Åalmege/Samisk menighet i sørsamisk område, Bierna Bientie, tok i 2014 initiativ til en konkurranse blant samiske kunstnere til å lage en utsmykning i Nidarosdomen. Den sørsamiske kunstneren Folke Fjällström fra Våladalen i Sverige vant frem med sin treskulptur.

Kunstverket er laget i bjørk og er oljet. Bjørkematerialene er hentet fra forskjellige skogsområder. Sokkelen er laget av en eneste stor rirkule. Det har en høyde på 2,35 meter inkludert sokkel, og den midtstilte figuren er 85 cm.

I samisk tradisjonskunnskap har ornamentikken en dobbel egenskap. Det er både pynt/dekor og en kommunikasjon. Sørsamisk ornamentikk / tjaalehtjimmie er samisk immateriell kunnskap på lik linje med samisk språk, kunst, sosiale skikker, tradisjonell håndverksutøvelse, ritualer og naturkunnskap. Den immaterielle kulturarven er en kilde til identitet med forankring i historien. (UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven ble vedtatt i 2003 for å beskytte denne rikdommen bedre). Det er samisk immateriell kunnskap som videreføres fra generasjon til generasjon som tradisjon og samisk estetikk. Meningsinnholdet vil mer eller mindre være glemt, men fremstå som taus kunnskap fra kunstner til tolker.

Utsmykkingen består av fire krumme bøyler av trevirke som strekker seg opp i rommet. De krumme trebøylene rammer inn kristusfiguren som er skjært ut av en ril. Figuren er sentrert i midten på en sokkel. De krumme trebøylene er ornamentert med tegn, sammensatte ornamenter, parallelle linjer og ulike mønsterflater med flettverks-ornamentikk. Ornamentikken på bøylene er delt opp av doble parallelle linjer og border som deler mønstret opp i ulike felt med meningsbærende budskap. Det er flere felt med flettverks strukturer av diagonale og horisontal/vertikal flettverk. I utsmykkningen gir trekantstikk ulike relasjoner mellom mennesker, naturen og maktene.

Den krumme trebøylen på høgre side begynner ovenfra og ned med en langsgående sikk-sakkbord i midten. Plasseringen av borden i utsmykkingen gir videre konteksten for tolkingen til natur og naturkrefter.