Det samiske alteret

6. februar 2017, under Tråante - 100 årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim, ble det samiske alteret i Nidarosdomen innviet.