Nidaros domkor

Nidaros domkor (1946) regnes som et av landets beste kirkekor. Gjennom sin tilknytning til Nidaros domkirke, og sitt omfattende aktivitetsnivå er koret en sentral aktør i Trondheims musikkliv.


Nidaros domkor er en viktig aktør innen Trondheims kultur- og musikkliv. Koret - med 40 sangere på et høyt kunstnerisk nivå - har høy beredskap ved nasjonale begivenheter, i Nidarosdomens gudstjenesteliv og Olavsfestdagene.

De holder flere konserter årlig i Nidarosdomen, og representerer jevnlig Nidaros domkirke og byen utenbys og utenlands. Koret inviterer også til internasjonalt samarbeid blant kjente ensembler og solister i Nidarosdomen.

Domkoret fremfører verk fra alle epoker, men har de seneste årene lagt vekt på å fremme ny kirkemusikk med bestillingsverk. Koret lanserte sin første CD-utgivelse hos plateselskapet 2L i 2010. De høstet god omtale i norsk og utenlandsk presse.

Nidaros domkor

Nidaros domkor er et av landets fremste kirkekor og holder et høyt aktivitetsnivå. Med sin unike posisjon som domkor i Trondheim har koret høy beredskap ved nasjonale begivenheter, i Nidarosdomens gudstjenesteliv og Olavsfestdagene. Koret holder flere konserter årlig i Nidarosdomen, og representerer jevnlig domkirken og byen utenbys og utenlands.

Domkoret fremfører verk fra alle epoker, fra renessanse til samtidsmusikk. De legger også vekt på å fremme ny kirkemusikk med bestillingsverk til inspirasjon for både dirigent, sangere og korlivet i Norge.

Høsten 2013 ga Nidaros domkor ut CD-en med Torbjørn Dyruds «Out of Darkness╗ på plateselskapet 2L. CD-en fikk meget gode kritikker og koret ble nominert til Grammy-pris i 2014. Koret er i 2015 støttet av Norsk Kulturråd og Norges Korforbund.

Nidaros domkor samarbeider jevnlig med blant andre Trondheim Symfoniorkester og TrondheimSolistene

Dirigent og kunstnerisk leder

Domkantor Karen Haugom Olsen er korets dirigent og kunstnerisk leder. Hun er utdannet kantor ved Norges Musikkhøgskole. Hun fullførte mastergrad i solistisk orgelspill hos Jon Laukvik ved Musikhocschule Stuttgart i 2005. Fra 2005 til 2014 var hun ansatt som kantor i Nordstrand kirke i Oslo. Der hadde hun ansvaret for hele den musikalske virksomheten.

Høsten 2014 fullførte hun masterstude i direksjon ved Norges Musikkhøgskole, med professor Grete Pedersen. Fra 2012-2014 var hun Pedersens assistent i Det Norske Solistkor. I 2014-2015 var hun ansatt som lektor i direksjon ved Universitet i Erfurt, med hovedansvar for kammerkoret og for direksjons-undervisningen. Karen Haugom Olsen tiltrådte stillingen som domkantor i Nidarosdomen i 2016.