Kororgelet er Nidarosdomens tredje store orgel, hovedsaklig plassert i kirkens østskip.

Første søndag i advent 2015 ble det nye kororgelet i Nidarosdomen innviet. Med det ble orgelløsningene i Nidarosdomen fullendt, viser Kjell Inge Nordgård, kirkeverge og byggherre for Steinmeyerorglet, til i heftet Det nye kororgelet. Han skriver videre:

En prosess over flere tiår, ja helt siden Steinmeyerorglet ble bygget i 1929, er med det fullendt. Nidaros domkirke har nå fått ferdigstilt orgelløsninger som skal berike gudstjenesteliv og kulturaktiviteter i lang tid fremover.

Byggingen av et nytt kororgel har vært en forutsetning for å kunne restaurere og samle Steinmeyerorglet i ny oppstilling i vest.

Mens Steinmeyerorglet, som stod ferdig til grunnlovsjubileringen i mai 2014, er benevnt som et visuelt smykke i Domen, har kororglet fått en langt mer beskjeden oppmerksomhet. Faktisk har det vært et mål at kororglet skulle vises minst mulig i kirken – derfor er det nesten usynlig oppe i triforiene på sørsiden av langkoret. Samtidig vil kororglet være det viktigste liturgiske instrumentet i gudstjenestelivet.

Med ferdigstillingen av kororglet, er et annet krevende prosjekt fullført – nemlig spillepultene og de avanserte digitale løsningene som muliggjør betjening av begge orgler fra begge spillepultene og fra seks forskjellige tilkoblinger i kirken!