Forsvarsmuseet Rustkammeret ligger i Erkebispegårdens vestlige fløy fra 1600-tallet. Museet hovedoppgave er å bevare, dokumentere og formidle forsvarets historie i Midt-Norge.

På museet får du vite mer om:

  • Hvordan forsvarte en landet mot ytre fiender i vikingetiden og middelalderen?
  • Hvilke våpen brukte 1700-tallets soldater?
  • Hvem var Karolinerne?
  • Hvorfor kom den tyske okkupasjonen så overraskende på Norge i 1940?
  • Hva skjedde på Hegra festning?
  • Hvorfor er noen mennesker villig til å risikere livet for å forsvare et lands interesser og verdier?
  • Hvilken betydning har det norske Forsvaret hatt gjennom historien, og hvilken betydning har det i dag?

Omvisning i Forsvarsmuseet

For å bestille omvisning, ta kontakt på telefon +47 400 22 611