Erkebispegården har sammen med Nidarosdomen en helt spesiell plass i Norgeshistorien. Erkebispegården i Nidaros (senere Trondheim) var erkebiskopens bolig og administrative sentrum i Norge frem til reformasjonen.

I 1983 brant to store trebygninger i Erkebispegården ned til grunnen. Museet Erkebispegården er reist på branntomten, hvor arkeologiske utgravninger foregikk over flere sesonger på 1980-tallet. Her deltok 120 arkeologer fra 12 land. Dette er en av de største og mest omfattende arkeologiske utgravningene i Norge noensinne, og resulterte i rundt 160 000 funn og drøyt 100 hustufter. I museet er noen av de fineste og best bevarte gjenstandene fra utgravningene utstilt.

Det mest oppsiktsvekkende funnet av utgravningene var myntverkstedene – tre stykker oppå hverandre. Nederst lå det best bevarte, som viser seg å ha tilhørt erkebiskop Gaute Ivarsson. Myntverkstedet står i dag akkurat slik det ble funnet og er det minste og mest nordlige myntverkstedet i verden.

Omvisning i Museet Erkebispegården

For å bestille omvisning, ta kontakt på e -post: booking.ndr@nidarosdomen.no eller på telefon 73 89 08 00.

Merk: Din reservasjon er ikke bekreftet før du har fått svar fra oss.