Mandag 9. oktober ble det oppdaget skader på nordre portal på Nidaros domkirke. Skadenes omfang består av en ødelagt skulptur, et avkuttet hjørne og oppskrapet stein. Onsdag kom det frem at det var en feiebil fra Trondheim bydrift som hadde forårsaket skaden.

Steinar Bjerkestrand, direktør ved NDR, er glad for at Trondheim bydrift meldte fra om skaden, men skulle ønske de hadde gitt beskjed umiddelbart. I de to dagene fra skaden ble oppdaget og frem til Trondheim bydrift meldte fra, ble det spekulert i ulike teorier om hvordan skaden kunne oppstått. En teori var at det var hærverk og en annen teori gikk på at det var asfaltleggere på oppdrag av Kirkelig Fellesråd som hadde forårsaket skaden. Steinar Bjerkestrand beklager at Kirkelig Fellesråd ble mistenkeliggjort i denne saken.

Her er NDRs pressemelding fra 12. oktober:
Mandag 9. oktober ble det oppdaget skader på nordre portal på Nidaros domkirke. Skadenes omfang består av en ødelagt skulptur, et avkuttet hjørne og oppskrapet stein. Portalen ble restaurert rundt 1880 med midler fra kong Oscar den 2. Dette som et minne om hans kroningsprosesjon som gikk gjennom portalen i 1873.

Onsdag ettermiddag 11. oktober fikk Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) en henvendelse fra Trondheim bydrift, hvor de påtar seg ansvar for skadene.

Nidaros domkirke er en menighetskirke, en populær konsertarena og en av Norges mest besøkte turistattraksjoner. Her er det stor aktivitet året rundt. NDR opplever at alle våre samarbeidspartnere har stor respekt for domkirken som kulturminne og opptrer med varsomhet når de ferdes i og utenfor nasjonalhelligdommen.

Nidaros domkirke er et fredet kulturminne og et av landets viktigste nasjonalsymbol. Hendelsen er av en slik alvorlig karakter at NDR vil politianmelde saken.
Marianne Vikan (415 31 563/Marianne.vikan@kirken.no) er kontaktperson for media.