Kapellan Marie Farstad lar seg inspirere av pave Frans i sine ord første søndag i fastetiden. Se video fra Kvinnenes minnekapell her.

I tidligere tider ble budet om å faste, det vil si avstå fra mat og drikke, tatt bokstavelig. Helt fram til 1800-tallet fulgte mange fastetradisjoner her i landet. I vår tid er fasten først og fremst en tid for stillhet og meditasjon, som forberedelse til påskehøytiden.

Her kan du høre Marie Farstads ord første søndag i fastetiden:

Nidarosdomen inne lys

Faste - en tid for stillhet

Tre dager etter fastelavnssøndag kommer askeonsdag, den første dagen i fastetiden. Fastetiden varer i 40 dager fra askeonsdag til og med påskeaften – minus søndagene, som ikke er fastedager.

Les mer om fastetiden her