– Kanskje kan skjønnheten i hagen være med på at vi åpner opp for hverandre

– Jeg håper at Kirkehagen blir et godt sted å være gjennom Olavsfest, både for de ledede samtalene og de uformelle rundt kaffekoppen, sier kapellan Marie Farstad. Foruten samtaler i hagen, ser hun frem til Familiemesse og Messe for heling og trøst.

Under Olavsfestdagene skal det være flere samtaler i Kirkehagen ved Waisenhuset, blant annet i regi av Den norske kirke. Disse samtalene foregår under tema-paraplyen Rettferdighet. Også under Familimessen 31. juli er temaet Rettferdighet. Les mer om den og Messe for heling og trøst lenger ned.

– Aldri slå oss til ro

– Ja, jeg gleder meg til samtalene i Kirkehagen. De vil ta for seg perspektiver på rettferdighet ut fra ulike områder hvor det råder og har rådet stor urettferdighet. Vi trenger å snakke om hva vi kan gjøre i dag for å øke rettferdigheten i verden. På et eksistensielt plan er livet og verden urettferdig. Det er en del av den urettferdigheten vi ikke rår over. Likevel kan vi aldri slå oss til ro med en urettferdighet som rammer andre mennesker. Der vi har makt og mulighet til å gjøre noe med uretten, trenger vi kunnskap og vilje til å gjøre det som gjøres kan. Gjennom våre handlinger kan vi bidra til økt rettferdighet både her hjemme i Norge og ute i verden, sier Farstad.

Marie Farstad
Kapellan Marie Farstad skal lede samtalen «Hvor går veien fra fine ord til handling? Om strukturell urett og veier mot forsoning» i Kirkehagen fredag 30. juli.


Hun ser ikke bort fra at Kirkehagen som ramme kan gjøre noe med refleksjonen i samtalene.

– Omgivelsene er vakre. Waisenhusets røde trebygg omkranser hagen. Like ved oss har vi Nidarosdomen og Erkebispegården. Jeg håper og tror at Kirkehagen blir et godt sted å være gjennom Olavsfest, både for de ledede samtalene og for de uformelle samtalene rundt kaffekoppen. Kanskje vil det å være ute i Guds frie natur, og omsluttet av skjønnheten her i hagen, være med på å åpne oss opp både for hverandre - og for impulsene samtalene vil gi til å bidra til større rettferdighet i verden?

– Forvoldt stor skade

– Du skal lede samtalen «Hvor går veien fra fine ord til handling? Om strukturell urett og veier mot forsoning» fredag 30. juli kl. 11.00. Kan du si litt om innholdet i den?

– Ja, det blir viktig og spennende. Her får vi innblikk i mandatet til Sannhets- og forsoningskommisjonen, nedsatt av Stortinget for å undersøke konsekvensene av fornorskningspolitikken overfor samer og kvener/norskfinner. Både den norske stat og kirken har forvoldt stor skade hos mange samer og kvener/norskfinner. Jeg tror det er viktig at majoritetsbefolkningen i Norge forstår mer av den uretten som har vært gjort tidligere, samtidig som vi blir klar over og tar stilling til urett som enda skjer. Hvordan kan vi bidra til større rettferdighet? Hva kan vi som enkeltpersoner og kirke gjøre? Dette blir noen av temaene vi berører. De som er med på samtalen vil belyse dette ut fra sine ulike og fine vinkler.

– Er det andre temaer fra samtalene i Kirkehagen du gleder deg spesielt til?

– Jeg gleder meg til alle samtalene. Det vil jo være både informative, lærerike og utfordrende seminarer, Adressa-samtalen og det vi kaller «Rom for refleksjon» i Kirkehagen. Av de sistnevnte samtalene ser jeg spesielt frem til fredag 30. juli da preses Olav Fykse Tveit inviterer til samtale om berøringsangst for religion i samfunnet vårt. Jeg ser også frem til samtalen 1. august - om hva som re rettferdig i Guds øyne. Der møter vi Ken Wytsma, Hildegunn Marie Tønnesen Seip og domprost Ragnhild Jepsen. Samtalen tirsdag 2. august med jazzsangerinnen og teologen Isabella Lundgren gleder jeg meg også til.

Marie Farstad
– Vi trenger å la oss utfordre igjen og igjen og igjen i en verden hvor urettferdigheten øker på så mange plan, sier kapellan Marie Farstad.


– Hva kan kirka bidra med når det gjelder samtaler og refleksjon rundt temaet Rettferdighet?

– Forhåpentligvis mye som både stimulerer refleksjon, ansvarlighet og villighet til handling. Teologiske perspektiver på vårt etiske og diakonale ansvar er en viktig del, og at disse perspektivene kan utfordre oss til mer handling for større rettferdighet i verden. I tillegg har kirken mye kompetanse og erfaring knyttet til det å arbeide for rettferdighet rundt om i verden. Kirkens oppdrag er å forkynne evangeliet i ord og handling – og arbeidet for større rettferdighet både lokalt, nasjonalt og globalt er en del av dette oppdraget. Vi trenger å la oss utfordre igjen og igjen og igjen i en verden hvor urettferdigheten øker på så mange plan.

– Verden vil aldri bli rettferdig

– Hvordan tenker du som prest rundt rettferdighet? Hva er rettferdighet for deg?

– Som prest tenker jeg på rettferdighet langs to akser. Den rettferdigheten Gud gir hvert menneske gjennom Jesus Kristus. Og den rettferdigheten vi skylder våre medmennesker å kjempe for. Verden vil aldri bli rettferdig, men vi må likevel og stadig kjempe for større rettferdighet.

– Du har kontor med utsikt til Kirkehagen. Henter du inspirasjon fra hagen?

– Ja, både hvile og inspirasjon. Hvis jeg sitter foran PC’en er det godt å innimellom ta en pause, gå til vinduet og ta inn skjønnheten jeg ser ut på. Det hjelper på pusten og roen og minner meg på at alt det skapte er i en evig endring gjennom årstidenes og livets vekslinger.

Familiemesse lørdag 31. juli 15.00 i Nidarosdomen

– Vi kunne like gjerne kalt den «Messe for små og store»

– Jeg ser frem til årets familiemesse under Olavsfest. Alle er velkommen, store og små, om de har familie eller ei. Jeg gleder meg til denne messen av flere grunner. For det første til å høre korene fra korsommerskolen som gjennom flere dager på Mjuklia øver inn et repertoar de vil fremføre under gudstjenesten. Jeg er også forventningsfull til hvordan biskop Herborg vil snakke om rettferdighet, og ikke minst hva barna vil skrive knyttet til hva rettferdighet er. Noen barn har forberedt lapper som beskriver rettferdighet med deres blikk. I tillegg vil det være et bord hvor barna under bønnevandringen kan tegne og skrive. Disse blir hengt opp så vi alle kan se på det underveis og etterpå. En bønnevandring er en måte å benytte kirkerommet på hvor vi går rundt til forskjellige stasjoner med det som ligger oss på hjertet, våre lengsler, håp og våre bønner til Gud. Noen av stasjonene bærer preg av påminnelser og noen av oppdagelser og noen av utforskning. Parallelt er det også mulighet for å komme frem til nattverd.

Kapellan Marie Farstad


Messe for heling og trøst med jazzstemt salmesang

Tirsdag 3. august 19.00


– Denne typen messe begynte vi med i Nidarosdomen i 2020. Messen er utviklet med basis i liturgien for helingsmesser på Iona, en kommunitet, fellesskap, i keltisk tradisjon. I hele kirkens historie har forbønn vært en viktig del av fellesskapets liv og gudstjenesteliv. Denne messa legger til rette for det på en mer personlig måte enn ofte ellers i vår kirke. Vi har en egen forbønnsdel der mennesker kan komme frem og bli velsignet, eller få forbønn for noe de bærer på, eller bli salvet med olje og bedt for til heling, trøst og styrke. Isabella Lundgren (bildet), svensk jazzsangerinne og teolog, vil sammen med musikerne Ove Billington (piano), Hermund Nygård (trommer) og Jens Fossum (kontrabass) fremføre sanger hun har skrevet, samt lede oss i en jazzstemt salmesang. Helingsmessa har også nattverd og lystenning som viktige elementer.

Kapellan Marie Farstad

(Foto: Elvira Glänte)