Erkebiskop Øysteins dødsdag 26. januar markeres hvert år med en bekransning av skulpturen av erkebiskopen på Vestfronten. Øystein var den andre erkebiskopen i Nidarosdomen, og er kjent som Nidarosdomens byggherre. Det er hans fortjeneste at Nidarosdomen ble bygget, slik som vi kjenner katedralen i dag.

Øystein Erlendsson levde på 1100-tallet og var den andre erkebiskopen i Nidaros. Han ble trolig født en gang mellom 1120 og 1130 på gården Råsvoll eller Rosvoll i Skaun sør for Trondheim. Av alle de 27 erkebiskopene i Nidaros mellom 1153 og 1537 er Øystein nok den mest markante, og den eneste som ble regnet som helgen etter sin død.

På vestfronten av Nidarosdomen er det satt opp en skulptur av erkebiskop Øystein. Den er laget av billedhugger, Stinius Fredriksen. Skulpturen står til venstre i andre skulpturrekke og viser erkebiskop Øystein som holder en modell av Nidarosdomen i sine hender.

Erkebiskop Øystein er kjent som Nidarosdomens byggherre. Fra et opphold i England tok han tatt med seg impulser fra den nye gotiske stilretningen. Før han reiste, hadde katedralbyggingen allerede blitt igangsatt, men Øystein fikk den videre byggingen endret til å bli preget av engelsk gotisk stil. Byggingen av erkebispegården i Trondheim ble også gjennomført i erkebiskop Øysteins tid.

Erkebiskop Øysteins dødsdag 26. januar markeres hvert år med en bekransning av skulpturen på Vestfronten. Vanligvis deltar skoleelever fra Skaun kommune. På grunn av pandemien, foregikk markeringen denne gangen uten besøk fra Skaun, men kransen er gitt som gave av Skaun kommune.