Trøndelag brann- og redningstjeneste har sammen med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider tatt initiativ til en fullskala kriseøvelse i Nidarosdomen i perioden 6. – 12. september. Øvelsen vil foregå så likt som mulig en virkelig hendelse.

Brannen i Notre-Dame i april 2019 satte en støkk i folk over hele verden. Å se ett av Europas mest sentrale kulturminne bli uopprettelig skadet i brann, fikk mange til å lure på om dette også kan skje med Nidarosdomen. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), som har drifts- og sikkerhetsansvaret av Nidarosdomen (i tillegg til restaurering og vedlikehold), har jobbet mye med brannsikring for å forebygge hendelser. I tillegg øver Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) i Nidarosdomen hvert år, for å være godt forberedt i tilfelle det skulle oppstå brann i nasjonalhelligdommen.

Nå har TBRT sammen med NDR tatt initiativ til den mest omfattende kriseøvelsen som noen gang er arrangert i Nidarosdomen.

- Nidarosdomen er godt sikret, men det vil alltid være en risiko for at en hendelse oppstår.

Nidarosdomen er et krevende objekt

- Nidarosdomen er godt sikret, men det vil alltid være en risiko for at en hendelse oppstår. Derfor tror jeg det vil være nyttig med en fullskala innsatsøvelse der vi øver mannskaper, innsatsledere, overordnet ledelse og samarbeid mellom de ulike etater, sier brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen. I et så krevende og umistelig objekt som Nidarosdomen handler det ikke bare om raskest mulig innsats, men vi må også i innsatsen ha oppmerksomhet på å minimere skade på bygningen og inventaret. I verste fall må vi også være forberedt på å berge inventar ut av Nidarosdomen på en skånsom måte. I en reell situasjon vil det også være publikum, turister, besøkende og skuelystne. Dette må også håndteres på en måte som gjør at innsatsen ikke blir hindret og at ingen kommer til skade.

Viktig for alle parter å trene på sikkerehet

En fullskala kriseøvelse i et samarbeid mellom NDR, TBRT og Politiet var planlagt å gjennomføres for to år siden, men den ble utsatt på grunn av covid.

- Denne øvelsen er veldig viktig, for å gjøre alle parter som er involvert, bedre i stand til å reagere både riktig og hurtig hvis noe uforutsatt skulle skje i Nidarosdomen, sier direktør ved NDR Bjørgvin Thorsteinsson. Som ansvarlig for sikkerheten til nasjonalhelligdommen, både gruer og gleder vi oss til denne storstilte øvelsen. Her vil det bli simulering av ulike scenarier, som vi får mulighet til å trene på og som vi vil ta lærdom av.

De besøkende vil ikke bli involvert

Øvelsen omfatter brann og politi i Nidarosdomen tirsdag 6., onsdag 7., fredag 9. og mandag 12. september. Det vil bli et stort oppbud av uniformert mannskap fra TBRT og Politiet, og et stort antall
utrykningskjøretøy i området rundt Nidarosdomen i perioden øvelsen pågår. Nidarosdomen vil imidlertid holde åpent som normalt og de besøkende vil ikke bli involvert i øvelsen.