I høymessen i Nidarosdomen søndag 28. januar vigsles Alex Ramstad Døsvik til prest. Hen er den første åpent ikke-binære presten som vigsles i Den norske kirke.

– Men det viktigste og det som betyr noe er kallet mitt. Det er fint for meg å bli prest, og det er fint for kirken å få en ny prest, sier Alex.

Hen vigsles, innvies, til prestetjeneste i Nidaros bispedømme og Sverresborg menighet i Trondheim.

Etter seks år med studier, åtte år som lekt medlem av bispedømmerådet i Nidaros og fire år som medlem av Kirkerådet og sommerjobb som pilegrimsprest i Nidarosdomen, er hen nå i full gang som menighetsprest.

Nå er alt klart for høymessen i Nidarosdomen og kirkekaffen i Øysteinsalen.

Alex Ramstad Døsvik holder preken under høymessen i Nidarosdomen søndag 28. januar.

Ikke-binær og trans

Alex Ramstad Døsvik er ikke-binær og trans. Hen møter for det meste folk som er positive til at hen har valgt å bli prest, men noen kritiske stemmer har det vært tidligere og de siste ukene.

– Jeg tenker at de har rett til å mene og ha sine tanker om dette. Samtidig forholder jeg meg til arbeidsgiver og kjenner at jeg er ønsket. De negative tilbakemeldingene legger jeg bort.

Men hen synes signalet disse holdningene sender til unge mennesker er trist.

– Jeg synes det er trist at folk ikke klarer å være mer åpne, men det tristeste signalet de sender ut er til unge og voksne som finner ut at de har en annen legning eller kjønnsidentitet.

Og da håper hen at hen og hens valg kan gjøre det lettere for dem.

– Jeg håper at mitt valg kan være en døråpner og gjøre at unge og voksne finner veien til kirken selv. Det er ikke viktig hvem som er prest, men at vi har mennesker, som følger kallet, og at de ikke blir holdt igjen og forhindret fra å følge kallet.

– Fint å ha en slik rolle

Han hadde sin første gudstjeneste i Sverresborg 21. januar, og da han møtte menighetsrådet hadde de bare gode tilbakemeldinger.

– Menighetsrådet var veldig positive. De sa at de ikke visste at jeg var ikke-binær og trans, men at de gledet seg til at jeg skulle begynne.

Alex har de siste årene blitt en profilert kirkepolitiker og prestestudent. En rollemodell og et forbilde.

– Jeg synes det er fint å ha en slik rolle og jeg er bevisst på dette. Jeg er ikke perfekt, men om folk ser meg og det jeg får til, og får lyst til å komme til kirken, så er det veldig fint. Det kan hjelpe å vite at det er andre skeive i menigheten.

Hen ble utfordret av biskop emeritus Tor Singsaas til å bli prest.

– Jeg ble prest fordi jeg kjente på et kall, et kall som kom ovenfra og innefra. Jeg fikk også tilbakemeldinger fra folk som så egenskaper og et potensiale, som ville tjene kirken. Ja, jeg ble utfordret av Tor Singsaas. Først tenkte jeg «nei, men takk» og at det ikke var noe for meg. Men etter hvert, så begynte jeg å skjønne at dette var rett for meg.

Alex Ramstad Døsvik er opprinnelig fra Fosen.

Hen har ikke vokst opp på bedehuset på Fosen, men med kirke på julaften og en familie med et livsløpsforhold til kirken.

– Jeg tror jeg med min bakgrunn forstår folk og hvordan de tenker om kirken i dag. Jeg kan relatere meg til at de ikke går i kirken hver søndag, men at de likevel velger dåp og konfirmasjon i den lokale kirken.

Men selv om familien ikke hadde et nært forhold til kirken i hens oppvekst, er de nå veldig stolte av hva hen har oppnådd.

– De synes det er veldig flott. De er stolte og gleder seg til å se at jeg har nådd dette målet.

Det kommer gjester fra hele landet til vigslingen.

– Det er innrykk fra hele landet, familie og venner, smiler Alex.

Biskop Herborg: - Alex er med på å utvide rommet i kirka

Biskop i Nidaros, Herborg Finnset, er glad for at Alex skal arbeide som prest i Nidaros.

– En prestevigsling er alltid en stor anledning. Det er alltid en glede å ta imot nye kandidater til stillingene det vigsles til. Selve gudstjenesten, høytiden i tekster, i løfter og forbønn. er det spesielt å være med på.

Biskopen er glad for det Alex tilfører kirken.

– Jeg er glad for at Alex har meldt seg til prestetjeneste i Nidaros og Sverresborg. Jeg er blitt kjent med hen gjennom samarbeid i bispedømmeråd og kirkemøtet, og er glad for det hen vil tilføre kirka. Vi trenger at mange kan finne rollemodeller og tilknytning til kirkens ansatte og frivillige medarbeidere, og oppleve at det er rom for dem i kirka. Alex er med på å utvide dette rommet, sier Herborg Finnset.

Tekst: Tone Gullaksen, kommunikasjonsrådgiver Nidaros bispedømme

Foto: Karina Lein, kommunikasjonsrådgiver Nidaros domkirkes sokn