Gudstjenestelivet under Olavsfest. Velkommen, om du har vandret langt eller kort

En stille stund, en hellig rast. Morgenbønn ved pilegrimsmålet, enten du har vandret langt eller kort. Våkenatt med bønn og stillhet. Varmt velkommen til våre gudstjenester under Olavsfest.

Søndag 28. juli 11.00 -12.15

Høymesse

Hver søndag samles mennesker fra byen, tilreisende og pilegrimer til høymesse i Nidarosdomen. Høymessen denne søndagen har som tema tilgivelse og barmhjertighet. Olavsfesten har ennå ikke begynt for fullt, men Olsokkoret fra Stiklestad er med og gi et oppspill til årets olsokgudstjenester.

PREST Marie Farstad

ORGANIST Brita Sjöberg

KOR Olsokkoret

DIRIGENT Hans Dur Murvik

Søndag 28. juli 17.00 - 17.45

Første olsokvesper

Olavsfeiringens første gudstjeneste er vesper 28. juli. Dette er en aftensang etter kirkas gamle tradisjoner. Schola Sanctae Sunnivae synger mesteparten av gudstjenesten på de samme gregorianske melodiene som ble sunget i vår domkirke i middelalderen. Bli med på denne opplevelsen av at bønn, klang, tone og ord smeltes sammen.

DOMPROST Kristin Moen Saxegaard

KOR Schola Sanctae Sunnivae

DIRIGENT Anne Kleivset

Søndag 28. juli 20.00 - 23.00

Vandregudstjeneste

Olsokkvelden søker pilegrimer langveisfra til Nidarosdomen, og sammen med mennesker fra Trondheim vandrer de fra øst og fra vest. Kl. 20 starter to vandringer: Ved Sverresborg kirkesenter og Lade kirke.

Vandregudstjenesten har seks stasjoner med sanger og tekster, og ved fjerde stasjon møtes de to vandringene i Vår Frue kirke ca. kl. 21.30 og går sammen til domkirka. Gjennom hele denne kvelden vil vi bevege oss langsomt og i ettertanke gjennom sommerkvelden fram mot våkenatta i Nidarosdomen.

Vi går i fotsporene til en lang rekke vandrere som har søkt samme vei før oss, pilegrimer gjennom mange århundrer. Vi møter fortellinger fra Hellig Olavs liv og historie, og vi skal se hvordan de leder oss til å bli bedre kjent med Gud. Vi veksler mellom vandringssalmer, stillhet og bønnestasjoner.

I likhet med alle pilegrimsvandrere før oss kommer vi også til å kjenne vandringen i føttene. Kan hende er vi slitne før vi når målet for kveldens vandring. Men det kan være godt en gang imellom at vi på denne måten tror med føttene! Ettertanken underveis kan dessuten hjelpe oss til å se hele vår livsvandring i perspektiv.

Søndag 28. juli 23.00 - 00.15

Vakegudstjeneste

Vakegudstjenesten – Olavsvaka er midnattsgudstjenesten som samler oss alle som pilegrimer og livsvandrere ved Olavs grav. I denne gudstjenesten hører vi musikk og sang som tar oss tilbake til pilegrimene og katedralen i middelalderen, vi får høre preken fra årets gjestende biskop og hilsner fra pilegrimer som har vandret til Trondheim. Gudstjenesten ender stemningsfullt og går over i den hellige natten da domkirka står åpen for bønn, sang og stillhet.

BISKOP PRESES Olav Fykse Tveit

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

PILEGRIMSPREST Ingrid Kunzendorf

PILEGRIMSPREST Steffen Torsteinsen Aune

DOMKANTOR Brita Sjöberg

KOR Schola Sanctae Sunnivae

DIRIGENT Anne Kleivset

Mandag 29. juli 00.15-08.00

Våkenatt

Gjennom våkenatten, «det hellige døgnet», vil domkirken være åpen for bønn og stillhet, tidebønner og meditasjoner. Det vil være ulike bønnestasjoner. Vi inviterer deg til å bruke kirkerommet, være til stede i ro og stillhet og be for håp for verden. Dykk ned i en bønnepuls som bærer omsorgen for verden.

07.30 - 08.00 Laudes, morgensang, avslutter våkenatta. Laudes er den gregorianske morgensangen - morgenbønnen - med lesninger og bønner fra bibelens bøker. Mandag 29. juli kan du avslutte våkenatta i domkirka eller begynne dagen din med denne korte bønnegudstjenesten. Forsangere leder sangen på de gregorianske melodiene og du er velkommen til å være med i sangen.

KAPELLAN Marie Farstad

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

Mandag 29. juli 11.00 - 12.15

Olsokhøymesse

Olsokhøymessa er høydepunktet i Olavsfestens gudstjenesteliv. Dette er høytidsgudstjenesten der vi får kjenne på at vi er med på en fest som gjelder hele vår kirke. Vår biskop, preses Olav Fykse Tveit, preker, og vårt eget domkor leder sangen og synger for oss sammen med koret Nidaros Vokal. Som i alle høytidsmesser, synges tradisjonelle og kjente salmer, og vi samles både om bibelens ord og nattverdens bord.

BISKOP PRESES Olav Fykse Tveit

DOMPROST Kristin Moen Saxegaard

DOMKANTOR Brita Sjöberg

KOR Nidaros domkor

DIRIGENT Karen Haugom Olsen

Søndag 29. juli 14.30 - 16.30

Katolsk messe

Søndag 29. juli 17.30-19.00

Andre olsokvesper - økumenisk aftensang

Vesper 29. juli holdes på samme måte som vesper 28. juli, men nå samles katolske og lutherske kristne for å feire Olavsfesten sammen. Biskop Olav Fykse Tveit og biskop Erik Varden ber sammen med sine prester og en økumenisk menighet fra mange kirkesamfunn.

Dette er en aftensang etter kirkas gamle tradisjoner. Schola Sanctae Sunnivae synger mesteparten av gudstjenesten på de samme gregorianske melodiene som ble sunget i vår domkirke i middelalderen. Bli med på denne opplevelsen av at bønn, klang, tone og ord smeltes sammen.

Tradisjonen med vesper, tidebønner (korte gudstjenester med bibeltekster og vekselsang) og våkenatt under olsok (minnedagen for Olav den helliges dødsdag 29. juni) har vært holdt i hevd i Nidarosdomen siden 1990-tallet. Første olsokvesper synges vanligvis ved solnedgang. Vesper kalles derfor også aftensang. Vi synger tidebønnene med gregorianske melodier – middelalderens tonespråk som fremdeles åpner våre sanser. Du kan synge med eller bare være til stede og lytte.

ROMERSK-KATOLSK BISKOP Erik Varden OSCO

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

KOR Schola Sanctae Sunnivae

DIRIGENT Anne Kleivset

Mandag 29. juli 21.00-21.30

Kompletorium

Kompletorium er siste bønn før natten i det hellige Olsokdøgnet. På samme måte som vesper og laudes, synges denne bønnen på gregorianske melodier, og sammen avslutter vi dagen, overlater våre liv tillitsfullt til Gud og ber «i dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd.»

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

Morgenbønn ved pilegrimsmålet

Tirsdag 30. juli 09.30-10.00

Under Olavsfest holdes flere kortere gudstjenester daglig. Om morgenen inviterer vi til morgensang ved pilegrimsmålet, med mulighet for forbønn. Sammen kan vi starte dagen som pilegrimer og vandrere gjennom livet.

PREST Øyvind Heggland

Tirsdag 30. juli 10.00-12.00

Drop-in-dåp

Dåpen er en kjærlighetserklæring fra Gud, som alle kan ta imot. Drop-in-dåp er seremonien for deg som ønsker dåp, men med en helt enkel ramme. Alle kan bli døpt på en drop-in-dåp, så lenge du ikke er døpt fra før. Du kan møte opp uten avtale.

Du trenger heller ikke gjøre noen praktiske forberedelser. Alt du trenger er å ha med til kirken er gyldig legitimasjon.

Før dåpen gjennomføres har du en dåpssamtale med presten. Dette er en samtale som handler om kirken, dåpen og den som skal bli døpt. Til seremonien kan du ha med venner eller familie, eller du kan komme alene.

Du kan ha med egne faddere, eller så kan kirken stille med faddere for deg.

I Kapittelhuset.

PRESTER Marie Farstad og Øyvind Heggland

Tirsdag 30. juli 12.00

Fadervår

Hverdager året rundt ber vi Fadervår ved Korsalteret. Bli gjerne med oss i bønnen.

Tirsdag 30. juli 12.05-12.15

Middagsbønn

Kom inn i katedralen for en stille pause i hverdagen. Vi ber middagsbønn etter kirkens gamle tradisjon. Bibeltekstene som leses rommer menneskelig erfaring av frykt og usikkerhet, lengsel og håp. I Kvinnenes minnekapell.

Tirsdag 30. juli 12.15-14.30

Hellig rast - nattverd underveis

Under Olavsfest kan du stikke innom Kapittelhuset i Nidarosdomen for en kort rast for kropp og sjel. Med enkle symboler og i et moderne språk deler vi «nattverd underveis» - et hellig øyeblikk av gudsberøring midt i dagen. Dette skjer med jevne mellomrom i tiden mellom 12.15 og 14.30.

DOMPROST Kristin Moen Saxegaard

Tirsdag 30. juli 15.00-15.45

Pilegrimsmesse

Hverdagene under Olavsfest holder vi pilegrimsmesse. Dette er en gudstjeneste med preken og nattverd, salmer og lesninger fra Bibelen og Olavsfortellingene. Velkommen om du er langveisfra eller har vandret kort.

PREST Steffen Torsteinsen Aune

Onsdag 31. juli 09.30-10.00

Morgenbønn ved pilegrimsmålet

Under Olavsfesten holdes flere kortere gudstjenester daglig. Om morgenen inviterer vi til morgensang ved pilegrimsmålet, med mulighet for forbønn. Sammen kan vi starte dagen som pilegrimer og vandrere gjennom livet.

PREST Petter Normann Dille

ONSDAG 31. JULI 12.00 - 12.05

Vi ber Fader Vår ved Korsalteret vest i kirka. Vær gjerne sammen med oss i bønnen.

Onsdag 31. juli 12.05-12.30

Middagsmesse

En kort messe, en enkel gudstjeneste på ca. 15 minutter. Den skal være en liten kilde å hvile i, midt i hverdagen. Du får høre dagens bibeltekst, vi deler brød og vin, ber for verden og for menighetene i bispedømmet vårt.

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

Onsdag 31. juli 12.15-14.30

Hellig rast

Under Olavsfest kan du komme innom Kapittelhuset i Nidarosdomen for en kort rast for kropp og sjel. Med enkle symboler og i et moderne språk deler vi «nattverd underveis» - et hellig øyeblikk av gudsberøring midt i dagen. Dette skjer med jevne mellomrom i tiden mellom 12.15 og 14.30. I Kapittelhuset.

PREST Petter Normann Dille

PASTOR Bernd Lohse

Onsdag 31. juli 15.00-15.45

Pilegrimsmesse

Hverdagene under Olavsfest holder vi pilegrimsmesse. Dette er en gudstjeneste med preken og nattverd, salmer og lesninger fra bibelen og Olavsfortellingene. Velkommen om du er langveisfra eller har vandret kort.

DOMPROST Kristin Moen Saxegaard

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

Onsdag 31. juli 18.00-19.15

Messe for heling og trøst

Her kan du legge fra deg det som tynger, og søke håp i Guds kjærlighet. Med personlig forbønn og salving søker vi å bli mer hele.

KAPELLAN Marie Farstad

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

Torsdag 1. august 09.30-10.00

Morgenbønn ved pilegrimsmålet

Under Olavsfesten holdes flere kortere gudstjenester daglig. Om morgenen inviterer vi til morgensang ved pilegrimsmålet, med mulighet for forbønn. Sammen kan vi starte dagen som pilegrimer og vandrere gjennom livet.

STUDENTPREST Lena Rebekka Risnes

TORSDAG 1. AUGUST 12.00-12.05

FADER VÅR

Vi ber Fader Vår ved Korsalteret. Vær gjerne sammen med oss i bønnen.

Torsdag 1. august 12.00-12.15

Middagsbønn

Kom inn i katedralen for en stille pause i hverdagen. Vi ber middagsbønn etter kirkens gamle tradisjon. Bibeltekstene som leses rommer menneskelig erfaring av frykt og usikkerhet, lengsel og håp. I Kvinnenes minnekapell.

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

Torsdag 1. august 12.15-14.30

Hellig rast - nattverd underveis

Under Olavsfest kan du stikke innom Kapittelhuset i Nidarosdomen for en kort rast for kropp og sjel. Med enkle symboler og i et moderne språk deler vi «nattverd underveis» - et hellig øyeblikk av gudsberøring midt i dagen. Dette skjer med jevne mellomrom i tiden mellom 12.15 og 14.30. I Kapittelhuset.

Onsdag 31. juli 15.00-15.45

Pilegrimsmesse

Hverdagene under Olavsfest holder vi pilegrimsmesse. Dette er en gudstjeneste med preken og nattverd, salmer og lesninger fra bibelen og Olavsfortellingene. Velkommen om du er langveisfra eller har vandret kort.

PILEGRIMSPREST Ingrid Kunzendorf

FREDAG 2. AUGUST 12.00-12.05

FADER VÅR

Vi ber Fader Vår ved Korsalteret. Vær gjerne sammen med oss i bønnen.

Torsdag 1. august 12.00-12.15

Middagsbønn

Kom inn i katedralen for en stille pause i hverdagen. Vi ber middagsbønn etter kirkens gamle tradisjon. Bibeltekstene som leses rommer menneskelig erfaring av frykt og usikkerhet, lengsel og håp. I Kvinnenes minnekapell.

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

Fredag 2. august 12.15-14.30

Hellig rast - nattverd underveis

Under Olavsfest kan du stikke innom Kapittelhuset i Nidarosdomen for en kort rast for kropp og sjel. Med enkle symboler og i et moderne språk deler vi «nattverd underveis» - et hellig øyeblikk av gudsberøring midt i dagen. Dette skjer med jevne mellomrom i tiden mellom 12.15 og 14.30. I Kapittelhuset.

PILEGRIMSPREST Ingrid Kunzendorf

PASTOR Bernd Lohse

Fredag 2. august 15.00-15.45

Pilegrimsmesse

Hverdagene under Olavsfest holder vi pilegrimsmesse. Dette er en gudstjeneste med preken og nattverd, salmer og lesninger fra bibelen og Olavsfortellingene. Velkommen om du er langveisfra eller har vandret kort.

BISKOP Herborg Finnset

Fredag 2. august 18.00-19.00

Vesper

18.00 – 18.30 VESPER

Kapittelhuset

Vesper betyr aftensang og er en av de gamle tidebønnene. Tidebønn er å be med Bibelen, og bli med på en puls av ord og toner, som kan hjelpe oss med å åpne oss for Gud. Tidebønnene har båret kirkens liv gjennom århundrene. Sangen ledes av forsangere. Syng gjerne med, eller lytt i roen og stillheten.

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

Lørdag 3. august 09.30-10.00

Morgebønn ved pilegrimsmålet

Under Olavsfesten holdes flere kortere gudstjenester daglig. Om morgenen inviterer vi til morgensang ved pilegrimsmålet, med mulighet for forbønn. Sammen kan vi starte dagen som pilegrimer og vandrere gjennom livet.

SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig

Lørdag 3. august 12.45-14.00

Familiemesse

Under Olavsfest holder vi alltid en familiegudstjeneste med fokus på fortelling, bønnevandring og musikk. Sangere fra Ung kirkesangs korsommerskole bidrar med i år med stykker fra at musikkspill av Knut Nystedt. I år erstatter denne gudstjenesten orgelmeditasjon.

BISKOP Herborg Finnset

KAPELLAN Marie Farstad

DOMKANTOR Petra Bjørkhaug

KOR Korsommerskolen Ung kirkesang

DIRIGENT Johanne Bjørkhaug

Den norske kirke har også et eget program i Kirkehagen ved Waisenhuset under Olavsfest.

Program Kirkehagen