For første gang det arrangeres digital forhåndsstemming i kirkevalget. Denne løsningen gjør det enklere for velgere å delta. Du kan også forhåndsstemme fysisk på papir.

Se video: Hvordan forhåndsstemme digitalt

Bruk mobilen i kirkevalget

I september er det kirkevalg for medlemmer i Den norske kirke. Valgdagen i vår stemmekrets er 11. september, men forhåndsvalg åpnet 10. august. I år er det for første gang mulig å stemme digitalt. Alle medlemmer kan delta i valget på egen mobiltelefon eller pc, når som helst og hvor som helst. Du kan også forhåndsstemme fysisk på papir.

Folkekirke der alle kan si sin mening

Digital forhåndsstemming krever at velgeren har en digital ID, for eksempel bank-id, og kan logge seg på gjennom enten mobiltelefonen, pc eller nettbrett. I kirkevalget kan alle velge kandidater til menighetsrådet der de bor. Nidaros domkirke har både Nidarosdomen og Vår Frue kirke i sitt sokn.

Siri Wahl-Olsen, menighetsrådsleder i Nidaros domkirkes sokn forteller litt om hva rådet arbeider med.

Alle kan også stemme på hvem som skal utgjøre bispedømmerådet, det regionale styringsorganet i kirken. De som velges inn i bispedømmerådet, utgjør sammen kirkens øverste organ Kirkemøtet.

Forhåndsstemme fysisk på papir

Digital forhåndsstemming er bare én måte å delta i valget på. Det er også mulig å forhåndsstemme fysisk på papir fram til 8. september. Dette kan du gjøre her:

HER KAN DU FORHÅNDSSTEMME FYSISK:

10.08.2023-18.08.2023 kl.10:00 - 16:00

Alle hverdager

Trondheim folkebibliotek Hovedbiblioteket

Peter Egges plass 1, 7011 Trondheim

21.08.2023-30.08.2023 kl.10:00 - 18:00

Alle hverdager bortsett fra fredag. Fredag er det åpent til 16:00

Trondheim folkebibliotek Hovedbiblioteket

Petter Egges plass 1

31.08.2023 kl.10:00 - 20:00

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Munkegata 6

01.09.2023-08.09.2023kl.10:00 - 18:00

Alle hverdager bortsett fra fredag. Fredag stenges det kl. 16:00

Trondheim folkebibliotek Hovedbiblioteket

Peter Egges plass 1, 7011 Trondheim

03.09.2023 kl.12:30 - 14:00

Søndag etter gudstjeneste kan du stemme i kirka

Nidaros domkirke

Bispegata 5, 7013 Trondheim

11. september er selve valgdagen. Valglokalet er i nærheten av det kommune- og fylkestingsvalget, og åpningstidene er de samme som i det offentlige valget.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss ved Karina Lein, kommunikasjonsrådgiver, Nidaros domkirkes sokn 98 63 50 28/kl766@kirken.no