Musikk, meditasjon, påskefortellingen, pusterom. Velkommen til Nidarosdomen og Vår Frue i påsken

Kanskje har du tid i påsken til å ta en pustepause fra hverdagens krav og bekymringer, og komme til kirken og bare være?

I løpet av påsken er det over 20 ulike arrangementer i Nidarosdomen, Vår Frue og Hospitalskirken - Nidaros domkirkes soknekirker. Meditasjonsmusikk, messer for hverdag og høytid, fredsbønn konserter og åpen kirke etter høymessen i Nidarosdomen 1. påskedag er noe av det kirkene er fylt med i den stille uke og påskehøytiden.

I Nidarosdomen visualiseres påskebudskapet med lyssetting og farger. Skjærtorsdag legges fem røde roser på alteret for Jesus sin lidelse på korset. Langfredag er kirken mørklagt. Påskenatt får vi hvert vårt stearinlys med oss inn i den mørklagte kirken, som vi også bærer med oss ut på vestfrontplassen. Kirken lyses opp for oppstandelsen til Jesus.

Her er en oversikt over arrangementene i palmehelgen, den stille uke og påskehøytiden:

De ulike deler av påskefortellingen

Arrangementene gjennom påsken minnes ulike deler av påskefortellingen. Denne grunnfortellingen i kristendommen handler om at Jesus ble korsfestet og sto opp fra de døde. Det er en fortelling som rommer store kontraster - akkurat som livet selv.

Kanskje har du tid i påsken til å ta en pustepause fra hverdagens krav og bekymringer, og komme til kirken og bare være? Kirken har rom for deg!

Å være menneske

Påsken er den viktigste og eldste kristne høytiden. Den feires til minne om Jesus og hans oppstandelse fra de døde. Denne feiringen har røtter helt tilbake til den aller tidligste kristne tid.

Påske kommer fra det hebraiske ordet pesach som betyr «å gå forbi».

Kirken feirer påske fordi Gud vet og selv kjenner hva det er å være menneske, og har skapt oss til et liv i håpet om at kjærligheten er sterkere enn døden.

Hva forteller Bibelen at skjedde i påsken?

Påsken starter med palmesøndag, dagen hvor Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Skjærtorsdag kan vi lese at Jesus spiser med disiplene og vasker føttene deres. Langfredag kan vi lese om at Jesus blir korsfestet og dør. 1. påskedag får vi fortellingen om at Jesus står opp fra de døde.

Alle bibelfortellingene om påsken kan du lese på Bibel.no.

I bibelfortellingen om påsken der Jesus døde og stod opp igjen, finnes et bredt spekter av følelser: forventning og skuffelse, fellesskap og ensomhet, manipulering og sårbarhet, lengsel og svik, politisk spill, forakt og brutalitet, fortvilelse, sorg, angst og død. Og kjærlighet. Ytterpunktene i spennet som menneskelivet rommer.

Hva betyr de ulike dagene i påsken?

Kirken feirer påske fra palmesøndag, gjennom det som kalles den stille uke med skjærtorsdag, langfredag og påskenatt, frem til den store feiringen av oppstandelsen på påskedag.

  • Palmesøndag: Palmesøndag er feiringen av at Jesus red inn i Jerusalem på et esel, og mange hilste ham med palmeblader. Palmesøndag feires siste søndag før 1. påskedag. Les mer om palmesøndag her.
  • Skjærtorsdag: Jesus vasker disiplenes føtter og spiser påskelam sammen med dem. I det måltidet innstiftes nattverden som feires i kirkens gudstjenester. Les mer om skjærtorsdag her.
  • Langfredag i stille uke: På langfredag markerer kirken at Jesus ble korsfestet og døde. Les mer om langfredag her.
  • Påskeaften: Påskeaften er ingen helligdag, og er dagen før påskedag. På denne dagen markeres det på en stille måte at Jesus lå i graven.
  • 1. påskedag: Påskedag, ofte kalt første påskedag, markerer kirken Jesu oppstandelse. Dette er også det som feires hver gudstjeneste i kirken. Les mer om 1. påskedag her.
  • 2. påskedag: I norske kirkesamfunn feirer man denne dagen til minne om at den oppstandne Jesus viser seg for disiplene. Les mer om 2. påskedag her.

(Kilde: kirken.no)