23. juli arrangeres Bygghyttas auksjon i Borggården. Da kan du sikre deg ditt eget unike objekt fra Nidarosdomen.

Bygghytta ved Nidarosdomen arrangerer auksjon i Borggården søndag 23. juli. Blant de 30 objektene som skal auksjoneres bort er det lærlingearbeider i stein og blyglass, profilerte originalsteiner som har vært en del av Nidarosdomen og en rekke gipsavstøpninger, som er kopier av skulpturer på katedralen.
Hver og ett av disse objektene har sin egen historie. Objekter i stein og blyglass finnes kun i ett eksemplar.

Forhåndsbud kan leveres i infoboden i Borggården eller på e-post til Rune Langås: rune.langaas@nidarosdomen.no.

17 gipskopier fra gipsverkstedet:

  • 1 kopi av en middelalder-skulptur fra oktogonomgangen inne i Nidarosdomen.
  • 16 kopier av steinskulpturer som ble laget under gjenreisingen av Nidarosdomen.

10 objekter fra steinhuggerverkstedet:

  • 2 originale klebersteiner fra Nidarosdomen
  • 7 profilerte steiner, laget for Kongeinngangen.
  • 1 skulptur i kleberstein - to drager som sloss.

3 objekter fra blyglassverkstedet:

  • 1 svennestykke
  • 1 lærlingearbeid
  • 1 originalt glassmaleri laget av Oddmund Kristiansen, som står bak blyglass-vinduene i Mariakapellet, Olavskapellet og Nordre Vestfronttårn.