Nedsatt funksjonsevne

​Nidarosdomen og Erkebispegården er i den grad det er mulig tilpasset besøkende med nedsatt funksjonsevne. I noen tilfeller kan det være utfordringer knyttet til dette, da bygningsmassen er av en slik art og alder at tilpasninger er vanskelige.

Tilgjengelighet

Det er etablert ramper ved publikumsinngangene i vest og i nord, samt mellom sideskipene på nordsiden av hovedaksen i kirkerommet. Dette gjør at man kommer seg greit inn i kirken og mellom de uliken delene av det store kirkerommet. Dessverre kommer man seg ikke opp til Høyalteret og Oktogonomgangen som omkranser dette. Også Kapittelhuset (et sidekapell nord for Høyalteret) utilgjengelig for rullestol.

Tårnoppgang og noen speialomvisninger har begrensinger mht. tilgjengelighet. Se kalenderoppslag om disse for nærmere informasjon.


Teleslynge

Gudstjenester er som regel kringkastet over teleslynge. Pga av tidsforsinkelse er det best å sitte lengst fram mot alteret i den delen av kirken hor gudstjenesten forrettes om man benytter teleslynge.

Omvisninger og det meste av musikk som fremføres i kirken går uten forsterking og er derfor ikke tilgjengelig over teleslynge. Konserter med forsterket musikk er bare unntaksvis tilkoblet husets teleslyngeanlegg.


HCWC

På den ene siden av det store Steinmeyerorgelet er det en rullestolheis som går ned i katedralens kjeller, hvor det er HCWC. Besøkssenteret ved Nidarosdomen, hvor man finner billettsalg, butikk og kafe, er tilrettelagt for rullestolbrukere, og har også egen HCWC.


Ledsagere

Kommunalt ledsagerbevis gjelder både ved ordinær inngang og for konserter m.v. Ved konserter med plassbilletter må ledsagerbillett bestilles særskilt. Se informasjon for den enkelte konsert om dette. For øvrige gudstjenester og konserter vil det være reservert plass for ledsager ved aktuelle plasseringer for rullestol.


Inngang til konserter m.v.

Uføre benytter samme inngang som øvrig publikum. Ved arrangement med stor pågang vil uføre (med én ledsager) kunne gå foran køen inn. Disse kan da stille seg på siden av køen før dørene åpner. (Vi åpner normalt 30-60 min før konserter/gudstjenester - Se evt kalenderoppslag for det enkelte arrangement for konkret informasjon.)


Vår Frue kirke

Det meste av informasjon over gjelder likeverdig for Vår Frue kirke.

Toaletter finnes i påbygget med inngang fra Tårnhallen (inngangspartiet til kirken). I ordinær åpningstid må man låne nøkkel fra vertene bak i kirka for å få tilgang til toalettene i kirken. HC-toalettet er forbeholdt uføre og småbarnsfamiler.