Nedsatt funksjonsevne

​Nidarosdomen og Erkebispegården er i den grad det er mulig tilpasset besøkende med nedsatt funksjonsevne. I noen tilfeller kan det være utfordringer knyttet til dette, da bygningsmassen er av en slik art og alder at tilpasninger er vanskelige.