Besøks- og postadresse
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER
Bispegaten 11
7012 Trondheim

e-mail: postmottak.ndr@kirken.no
e-mail booking: booking.ndr@kirken.no

Stab

Bjerkestrand, Steinar
Direktør — 415 31 560
Galåen, Else-Marie
Administrasjonssjef — 415 31 561
Lilledal, Nina
1. konsulent — 993 41 262
Løhre, Jill
Økonomisjef — 415 31 562
Skirstad, Lisbeth
1. konsulent — 415 31 564
Skogvoll, Brit A. Gystad
Arkivleder — 415 31 566
Solem, Kjersti
1. konsulent — 415 31 578

Nasjonalt Pilegrimssenter

Jansson, Mattias
Seniorrådgiver — 952 95 953
Løvrød, Hans Morten
Avdelingsdirektør — 402 40 092
Neumann-Larsen, Trine
Seniorrådgiver — 920 70 592

Publikumsavdelingen

Mads Flagestad
Ansvarlig utleie og arrangement — 922 11 319
Forseth, Ingrid
Fagleder formidling og utstilling — 415 31 574
Harbakk, Tone
1. konsulent markedsføring — 995 73 386
Huseth, Åse
1. konsulent formidling — 938 38 310
Kleven, Gry
1. konsulent booking — 415 31 579
Selvig, Lars
1. konsulent butikk — 415 31 583
Sørgård, Inge
Avdelingsdirektør — 920 92 570
Vikan, Marianne
Fagleder kommunikasjon og markedsføring — 415 31 563

Restaureringsavdelingen

Aarø, Oddmund
Restaureringstekniker snekker — 926 45 409
Alme, Peder
Lærling gips — 976 05 446
Anker, Marie Louise
Avdelingsdirektør restaurering — 415 31 575
Berg, Ole Johan
Driftstekniker — 415 31 567
Bersås, Knut
Driftstekniker — 415 31 568
Bjørkmo, Angela
Renholder — 415 31 589
Bjørlykke, Kristin
Fagleder forskning og utredning — 415 31 585
Bodvar, Ida
Restaureringstekniker stein — 959 95 745
Carter, Joseph
Restaurerinstekniker gips — 901 56 226
Digre, Øystein
Restaureringstekniker stein — 928 60 317
Ekroll, Øystein
Forsker/arkeolog — 918 27 610
Elverum, Atle
Restaureringstekniker stein — 948 81 489
Fahsing, Linn
Lærling smed — 924 44 358
Fjerstad, Royåge
Renholder — 452 19 718
Følstad, Eskil
Restaureringstekniker snekker — 992 35 377
Gimnes, Terje
Restaureringstekniker mur — 992 54 154
Gjersvold, Ståle
Restaureringstekniker stein — 917 94 190
Gran, Birgitta Syrstad
Fagleder forskning og utredning — 900 47 088
Grøtt, Henning
Restaureringstekniker stein — 932 02 609
Guillot, Francois
Restaureringsassistent mur — 412 04 373
Halsaunet, Anne-Lise
Renholder — 954 84 311
Henriksen, Torgeir
Restaureringstekniker smed — 415 15 005
Holmberget, Odd Inge
Restaureringstekniker smed — 977 78 250
Hovelsen, Kent Ivan
Restaureringstekniker glass — 926 85 074
Hübner, Ronald
Rådgiver/konservator — 930 88 685
Klem, Johannes
Restaureringsassistent stein — 407 46 982
Kristoffersen, Kjersti
Rådgiver/arkeolog — 902 60 737
Kviseth, Anders
Driftstekniker — 464 29 470
Langås, Rune
Fagleder restaurering — 415 31 565
Lyshaug, Geir
Restaureringstekniker glass — 928 10 943
Offergaard, Anne Cecilie
Restaureringstekniker gips — 416 93 152
Pennock, Christopher
Restaureringstekniker mur — 986 12 581
Sinnerud, Elisabeth Voss
Restaureringsassistent glass — 986 17 571
Skrydstrup, Rasmus
Restaureringstekniker snekker — 917 12 518
Stavsøien, Eva
Restaureringstekniker stein — 958 79 561
Strand, Jan
Restaureringstekniker stein — 951 15 792
Strøm-Rognhaug, Laila
1. konsulent/tegner — 920 72 072
Sæther, Trond Vidar
Restaureringstekniker stein — 959 47 517
Sørburø, Espen
Restaureringstekniker stein — 920 33 238
Sørum, May
Renholder — 993 96 557
Tøndelstrand, Jan
Fagleder drift og sikring — 415 31 576