Vi har flere tilbud til våre yngste besøkende. Ta kontakt på telefon 73 89 08 00 eller på e-post: booking.ndr@nidarosdomen.no hvis du ønsker å reservere tid eller hvis du har spørsmål!

Besøk Nidarosdomen

Vi tar med våre yngste besøkende på en omvisning i Norges nasjonalhelligdom. Hvorfor ble kirken bygd, og hvordan har arbeidet foregått? Tema som slaget på Stiklestad, Olav den Hellige, pilegrimer og byggeskikk presenteres på en måte som er tilpasset barnas forutsetninger for å oppleve katedralen. Pris: kr. 30,- pr. barn (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Jakten på Erkebiskopens mynt

Det har vært et tyveri i museet i Erkebispegården. Ti av erkebiskopens mynter er stjålet, og vi trenger hjelp til å løse mysteriet. Sammen med Jacob myntmester går vi på jakt etter de forsvunne myntene mens vi utforsker museet. Kanskje finner vi spor etter tyven? Pris: kr. 35,- pr. barn (minstepris kr. 500,-). Varighet: 1 time.

Eventyrstund

I eventyrene har kongen stor makt. Hvilken rolle spiller Norges konge i dag? Hvem kan bli konge og hva er det egentlig han bestemmer? Og hvorfor er kongekronen på utstilling i Erkebispegården og ikke på kongens hode? Vi forteller eventyr og prater med barna om disse spørsmålene. Alle får bli med ned i hvelvrommene og se ekte kroningskåper og glitrende kroner. Pris: kr. 35,- pr. barn (minstepris kr. 500,-). Varighet 45 minutter.

Kroneverksted

I kroneverkstedet får barna lage sine egne glitrende kroner. Vi starter besøket i Riksregalieutstillingen, hvor barna kan la seg inspirere av ekte konge- og dronningkroner. Pris: kr. 35,- pr. barn (minstepris kr. 500,-). Varighet: 1 time. Kombinasjon: Eventyrstund og kroneverksted: kr. 50,- (minstepris 600,-). Varighet: 1,5 time.

OBS! Fare for steinfall!

Vi oppfordrer våre besøkende respektere de oppsatte sperringene rundt Nidarosdomen.

I snart tusen år har det foregått byggearbeider, reparasjoner og restaureringsarbeider ved Nidarosdomen. Gjennom alle byggefasene er det blitt benyttet stein og mørtel av ulik kvalitet. Dette har ført til at vi har enkelte utfordringer i dag, blant annet med at steinfragmeter kan falle ned.