Kombiner læring og opplevelse med et besøk i Nidarosdomen eller Erkebispegården. Her kan du lese mer om våre tilbud til ungdomsskoler og videregående. Ta kontakt på telefon 73 89 08 00 eller på e-post: booking.ndr@nidarosdomen.no hvis du ønsker å reservere tid eller hvis du har spørsmål!

Olav – konge og helgen

I et samarbeid mellom Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og Rustkammeret får elevene lære om Olav den hellige – vikingkongen som ble viktigere i døden enn i livet.

Opplegget starter i Rustkammeret, hvor vi forteller om Olavs liv som viking og norsk konge. Her forklarer vi hvordan Olav kunne bli konge med bare to skip – men også ende sine dager på Stiklestad, drept av sine gamle undersåtter.

I Nidarosdomen viser vi hvordan Olav etter sin død ikke bare ble Norges viktigste helgen, men også brukt som et politisk og nasjonalt symbol.

Opplegget passer godt til alle som vil lære om norsk middelalder og vikingtid, og knytte disse periodene sammen. Spesielt egnet er det for de som vil dra inn makt, legitimering og historiebruk i undervisningen.

Varighet 90 min. / Pris: kr. 750,- per klasse / Bookes hos Rustkammeret: Tlf. 400 22 611. E-post: rustkammeret@mil.no

Erkebispegården, Nidarosdomen og reformasjonen

Hva var egentlig reformasjonen i 1537, og hvorfor fant den sted? Hvilke konsekvenser fikk den for Nidarosdomen, Erkebispegården og folk i Trondheim? Vi tar med elevene rundt i Nidarosdomen og Erkebispegården, forteller om de dramatiske hendelsene på 1500-tallet og viser hvor store endringer reformasjonen førte til på mange områder.
Pris: kr. 50,- pr. elev (minstepris kr. 600,-). Varighet: 1,5 time.

Besøk Nidarosdomen

Nidarosdomen er Norges nasjonalhelligdom, bygd på stedet der Olav Haraldsson ble gravlagt etter slaget på Stiklestad i 1030. Ulike stilarter avløste hverandre gjennom de 250 år det tok å ferdigstille katedralen, og de kan fremdeles «leses» i veggene. Nidarosdomens bygningshistorie, billedspråk og betydning som pilegrimsmål gjennom århundrene er blant temaer for omvisingen.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Besøk Erkebispegården

Erkebispegården var i middelalderen et norsk maktsentrum, og her levde folk som i en egen liten by i byen. Museet viser funn fra arkeologiske utgravninger og forteller historien om menneskene som levde og arbeidet i Nidaros i middelalderen. Museet har også en stor skulptursamling med middelalderkunst fra Nidarosdomen.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Besøk Riksregaliene

I Grunnloven av 1814 gjeninnføres Nidarosdomen som kroningskirke for norske konger, og siden 1957 har kongene våre latt seg signe her. Våre formidlere forteller om Norges kroningstradisjoner fra middelalderen frem til i dag, og elevene får se kroner, septer, rikseple og andre gjenstander som er brukt i forbindelse med kroningsseremonier. Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Omvisning i Bygghytta

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har siden 1869 hatt en aktiv bygghytte som utfører en kontinuerlig restaurering av den nesten tusen år gamle katedralen. Håndverkerne i Bygghytta utfører samme type håndverk som de som bygde katedralen, og mange av teknikkene er også de samme som for 1000 år siden. Dette er en unik mulighet til å besøke steinhuggerne, smia, glassverkstedet og gipsverkstedet. Pris: kr. 50,- pr. elev (Minstepris kr. 600,-) Varighet: 1,5 time. Maks 20 elever.

OBS! Fare for steinfall!

Vi oppfordrer våre besøkende respektere de oppsatte sperringene rundt Nidarosdomen.

I snart tusen år har det foregått byggearbeider, reparasjoner og restaureringsarbeider ved Nidarosdomen. Gjennom alle byggefasene er det blitt benyttet stein og mørtel av ulik kvalitet. Dette har ført til at vi har enkelte utfordringer i dag, blant annet med at steinfragmeter kan falle ned.