Kombiner læring og opplevelse med et besøk i Nidarosdomen eller Erkebispegården. Her kan du lese mer om våre tilbud til ungdomsskoler og videregående. Ta kontakt på telefon 73 89 08 00 eller på e-post: booking.ndr@nidarosdomen.no hvis du ønsker å reservere tid eller hvis du har spørsmål!

Erkebispegården, Nidarosdomen og reformasjonen

Hva var egentlig reformasjonen i 1537, og hvorfor fant den sted? Hvilke konsekvenser fikk den for Nidarosdomen, Erkebispegården og folk i Trondheim? Vi tar med elevene rundt i Nidarosdomen og Erkebispegården, forteller om de dramatiske hendelsene på 1500-tallet og viser hvor store endringer reformasjonen førte til på mange områder.
Pris: kr. 45,- pr. elev (minstepris kr. 600,-). Varighet: 1,5 time.

Matematikk i tårnet

Vi tilbyr en guidet tur for skoleklasser opp i hovedtårnet i Nidarosdomen, men denne gangen med en matematisk vri. Elevene får løse ulike oppgaver på veien oppover i høyden og rundt parapeten.
Pris: kr. 50,- pr. elev (minstepris kr. 600,-). Varighet: 50 min.
Maks 20 elever pr. oppgang. Periode: april-oktober.

Steinhuggermerkene i Nidarosdomen

Utstyrt med lommelykt og registreringsskjema går vi på jakt etter steinhuggermerker - signaturer som steinhuggerne hugget inn i steinene i kirka for mange hundre år siden. Med bakgrunn i funnene snakker vi om hvordan bygningsarkeologer jobber og om historien til Nidarosdomen. Besøket starter inne i kirka med omvisning og oppgaver, og avsluttes i et av hvelvrommene i Erkebispegården. Der får elevene hugge sitt eget steinhuggermerke.
Pris: kr. 45,- pr. elev (minstepris kr. 600,-). Varighet: 1,5 time

Besøk Nidarosdomen

Nidarosdomen er Norges nasjonalhelligdom, bygd på stedet der Olav Haraldsson ble gravlagt etter slaget på Stiklestad i 1030. Ulike stilarter avløste hverandre gjennom de 250 år det tok å ferdigstille katedralen, og de kan fremdeles «leses» i veggene. Nidarosdomens bygningshistorie, billedspråk og betydning som pilegrimsmål gjennom århundrene er blant temaer for omvisingen.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Besøk Erkebispegården

Erkebispegården var i middelalderen et norsk maktsentrum, og her levde folk som i en egen liten by i byen. Museet viser funn fra arkeologiske utgravninger og forteller historien om menneskene som levde og arbeidet i Nidaros i middelalderen. Museet har også en stor skulptursamling med middelalderkunst fra Nidarosdomen.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Smittevern

I tråd med myndighetenes anbefalinger har vi utarbeidet et sett med smittevernsrutiner, slik at alle er sikret en god og trygg opplevelse hos oss.

Vi begrenser antall besøkende per forestilling/omvisning og vi sørger for godt renhold av felles berøringspunkter. Vi ber om at lærere tar ansvar for at alle i gruppa er symptomfrie.