«Frihetens time» - konsertforestilling

Sanger og tekster om vår tids slaveri. Tekst av Sindre Skeie og musikk av Trond Gilberg.

Forestillingen inngår i «Global uke» mot moderne slaveri, en uke der kirkene i Norge går sammen om å belyse vår tids former for utnyttelse og hvordan vi kan bidra til forandring. FN anslår at ca. 50 millioner mennesker lever under slaverilignende utnyttelse i verden i dag. De utnyttes til arbeid, seksuelle formål og i tvangsekteskap. Det er flest kvinner og barn blant de utsatte.
Gjennom sanger, musikk og tekster formidler «Frihetens time» både de utnyttedes kamp, mørke - og styrke og vanlige menneskers refleksjoner. Stykket løfter også håpet om en rettferdig framtid og troen på at friheten skal komme, «… for lyset fra timen som kommer, skinner på jorden i dag.» Kom og la deg berøre og inspirere av denne vakre og viktige forestillingen, framført av profesjonelle musikere!

Medvirkende

  • Renate Gjerløw Larsen, sang og monologer
  • Tor Kessel, sang og monologer
  • Margrethe Lysholm, horn
  • Brenna Zepp, fagott
  • Trond Gilberg, orgel

Informasjon

Gratis entre med mulighet for å gi kollekt!

Nordinngangen (mot Torget) åpner ca. kl. 18:30

Varighet ca. 1 time.

Arrangement av Norges Kristne Råd og Den norske kirke i Nidaros