Konsertforestillingen Vi er her for å tenne lys er en musikalsk fortelling om «Enkemesse i en allehelgensnatt».

I år er det 30 år siden Kirkens Bymisjon Midt arrangerte den første lysmessen tilknyttet Verdens aids-dag 1. desember i Trondheim. Daværende daglig leder Dag Aakre inviterte da Trondheims befolkning til Vår Frue Kirke for å minnes avdøde venner, en mulighet til å stå sammen i solidaritet og holde håpet levende. Tradisjonen har vært videreført siden 1993 og blitt en viktig markering for hiv-feltet.

Vi ønsker i år å ta et tilbakeblikk der «kirke» og «homo» ikke var forenelig for de aller fleste. I den forbindelse har vi invitert Svein Fuglestad med forestillingen «Vi er her for å tenne lys». Svein Fuglestad tar oss med 30 år tilbake i tid og inn i prosessen da Aksept i Oslo tok initiativ til en nattmesse «Enkemesse i en allehelgensnatt» på dansegulvet til homodiskoteket Den sorte enke i Oslo. På starten av 90-tallet var homo-miljøet i Oslo sterkt rammet av aids-epidemien. Det var en tid preget av smittefrykt, stigma og høye dødstall, med få møtesteder for sorg og savn.

Svein Fuglestad var på den tiden ny sivilarbeider på Aksept i Oslo, og fikk ansvaret for gjennomføringen av arrangementet sammen med prest og daglig leder Helge Fisknes.

Fuglestad er førstelektor i musikk, aktivitetsfag ved Institutt for sosialfag OsloMet, reseptiv musikkterapeut, musiker og sanger. Han var tilknyttet Aksept - senter for alle berørt av hiv i 25 år fra 1992-2017.

GRATIS INNGANG!

Arrangementet i regi av Kirkens Bymisjon Åpen kirke og Aksept Trondheim og Kirkelig dialogsenter.