Studentmenigheten i Trondheim inviterer tradisjonen tro til åpningsgudstjeneste av semesteret i Nidarosdomen.

Hver høst inviterer studentprestene til «Akademisk åpningsgudstjeneste» i Nidarosdomen. Der markerer de sammenhengen mellom Domen og universitetet, byen og studentene. Trondhjems Studentersangforening synger. Dirigent er Håkon Teigen Lund. Studentprestene Lena Risnes og Ludvig Aasen leder gudstjenesten. Kantor Anders Vassli Brekke spiller orgel. Det blir også en hilsen fra Heri Ramampiaro, instituttleder for datateknologi og informatikk ved NTNU.

Etter gudstjenesten inviterer de gratis vafler med mer på Vestfrontplassen. Flere lag og foreninger står på stand for å presentere seg for studentene.

Alle velkommen

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle.