Under Olavsfest ønsker vi velkommen til drop-in-dåp i Kapittelhuset.

Å bli døpt i en drop-in-dåp er helt enkelt og like stort som å bli døpt i en vanlig gudstjeneste. Dåpen er en flott tradisjon, markerer en ny start og setter livet i en større sammenheng. Den norske kirke har lang tradisjon for å døpe mennesker i alle aldre, mens «drop-in-dåp» som begrep oppstod i 2015. Ved drop-in-dåp er det mulig å møte opp uten avtale. Du trenger heller ikke gjøre noen praktiske forberedelser.


Ved en drop-in-dåp brukes en enkel ramme for seremonien. I dåpen får du løftet om at Jesus er med deg alle dine dager, og gjennom dåpen blir du som er døpt en del av kirkens store fellesskap.

Hva kreves for å bli døpt i drop-in-dåp?

Alle kan bli døpt på en drop-in-dåp, så lenge du ikke er døpt fra før. Og det mulig å møte opp uten avtale. Du trenger heller ikke gjøre noen praktiske forberedelser. Alt du trenger er å ha med til kirken er gyldig legitimasjon.

Før dåpen gjennomføres har du en dåpssamtale med presten. Dette er en samtale som handler om kirken, dåpen og den som skal bli døpt. Til seremonien kan du ha med venner eller familie, eller du kan komme alene.

Trenger man faddere i drop-in-dåp?

Ja, man må ha faddere når man blir døpt. Du kan ha med egne faddere, eller så kan kirken stille med faddere for deg.

Hvorfor velge drop-in-dåp?

Om du ønsker dåp, kan du velge drop-in-dåp. Det er ikke andre grunner for å velge drop-in-dåp enn dåp ellers.

Det kan være ulike begrunnelser for hvorfor man ikke har funnet veien til døpefonten før. Ofte handler det om at praktiske ting kom i veien. For noen ble det ikke dåp som barn, for andre var det ikke mulig å få det til tidligere og for noen igjen var det uavklart om dåp var det vi ønsket oss.

Det er også et stort spenn i alder på de som kommer til drop-in-dåp. Kanskje er det mindre forventninger om selskap knyttet til en drop-in-dåp, selv om det er et spedbarn som blir døpt. Uansett grunn for hvorfor det ikke har blitt dåp tidligere, så er drop-in-dåp en gylden mulighet til å gjennomføre dåp.

I drop-in-dåpen i Kapittelhuset under Olavsfest blir du døpt av enten prest Petter Dille eller prest Gunnhild Nordgaard Hermstad.