Kirkevalget 2023: Forhåndstemming i Nidarosdomen

Forhåndsstemming etter høymessen

Etter høymessen søndag kan du forhåndsstemme til Kirkevalget. Forhåndsstemmingen vil foregå i eget avlukke i tilknytning til Kvinnenes minnekapell. Kapellet ligger til venstre med det sammen du kommer inn hovedinngangen mot Torvet. Husk legitimasjon!

Forhåndsstemme digitalt

Du kan også forhåndsstemme digitalt. Den digitale forhåndsstemmingen stenger onsdag 6. september kl. 15:00.