Guds fire døtre – Sanning, Fred, Rettferd og Miskunn som rettesnor for å vera medmenneske i eit statssamfunn

«Guds fire døtre – Sanning, Fred, Rettferd og Miskunn som rettesnor for å vera medmenneske i eit statssamfunn» er tittelen på foredraget til Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Institutt for offentlig rett i Oslo.

Foredraget er åpent for alle og det er gratis inngang.

Her er Sunds ord om innholdet:

Guds fire døtre er Sanning, Fred, Rettferd og Miskunn. Dei er kalla Guds døtre for å understreka deira nærleik til det guddommelege. I mellomalderen var Guds fire døtrer ein kjent figur, og ein finn dei i alt frå kyrkjeutsmykking til folkelege forteljingar. I dag er dei nesten ukjente, men Guds fire døtre var svært viktige då grunnlaget for den norske staten vart lagt med Landslova av 1274. For Magnus Lagabøter og dei andre som skapte Landslova måtte finna ein balanse mellom individet sine interesser og institusjonar sin styringslogikk. Dette gjorde dei med å bruka ein kort passasje frå Salme 85 Sanning, Fred, Rettferd og Miskunn, vidareutvikla i jødisk tradisjon, henta inn i den kristne kulturkrinsen på 1100-talet, utvikla i det lærde miljøet rundt Nidaros-domen på fyrste halvdel av 1200-talet, før dei kom inn i Landslova i 1274 og historia om dei skulle lesast høgt før det skulle avseiast dom i viktige saker.

(Foto: Hans Jørgen Brun)

Les intervju med Solveig Birkeland, som gleder seg ekstra mye til foredraget.

– Hils Gud fra meg, ropte gutten på akebrettet

En vinterdag da hun var på vei hjem ned bakken til gangbrua over til Øya, suste en liten gutt forbi henne på akebrett. – Hils Gud fra meg, ropte han på vei forbi henne ned bakken.

Les mer

Praktisk info


  • Inngangen er trinnløs
  • Tale forsterkes og kringkastes på kirkens teleslyngeanlegg.
  • Musikken er akustisk (uforsterket)
  • HC-toalett i i kjeller (heis sør for orgelhuset under rosevinduet, helt vest i kirken.)