Gudstjeneste i anledning frigjøringsdagen 8. mai 1945. Etter gudstjenesten, klokken 14.00 er det minneseremoni ved «Våre falne» på domkirkegården.


PREST Sindre Gelius Eikje

KORPS Luftforsvarets musikkorps

ORGANIST Petra Bjørkhaug