Velkommen til høymesse i Nidarosdomen på Kristi åpenbaringsdag

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse

Medvirkende

 • Kapellan Marie Farstad
 • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel
 • Korgruppe fra Nidarosdomens oratoriekor.
 • Domkantor Karen Haugom-Olsen, dirigent

Praktisk informasjon

Inngang:

 • Nordinngangen - mot Munkegata/Torget
 • Åpner ca kl. 10:00

Gudstjenesterom:

 • Langkoret (østre del av kirke) - Høyalteret
 • Åpner ca kl 10:30

Barnekrok:

 • Bord med tegnesaker og bøker i Søndre tverrskip

Toalett:

 • I kjeller - nedgang i søndre sideskip (rett sør Korsalteret)
 • HC-toalett: Heis like sør for orgelet helt vest i kirken

Tilrettelegging:

 • Inngangen er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (blå bok - uten noter)
 • Teleslynge i hele kirken - fungerer best om man sitter lengst frem mot alteret

Det er gratis inngang til alle gudstjenester!