Høymesse - Alex Ramstad Døsvik vigsles til prest

I dagens høymesse vigsles Alex Ramstad Døsvik til prestetjeneste i Den norske kirke.

Alle er hjertelig velkommen til høymesse i Nidarosdomen. Her kan vi søke kraft og inspirasjon for oss selv, samtidig som vi bærer hele verden med oss i bønn. Et av kirkens mange kor leder sangen med både klassisk og moderne kirkemusikk. Etter høymessen er det kirkekaffe i Øysteinsalen i Erkebispegården.

Alex Ramstad Døsvik holder prekenen. Les intervju med hen her.

Denne søndagen er den tredje i åpenbaringstiden kirkeåret, tiden mellom jul og faste. I åpenbaringstiden tematiserer kirken bibeltekster som viser forskjellige sider ved hvem Jesus er.

Denne søndagen kalles såmannssøndag. Bakgrunnen for navnet er lignelsen om såmannen: «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det.»

Medvirkende

 • Cand.theol. Alex Ramstad Døsvik
 • Biskop Herborg O. Finnset
 • Prost Håkon Danile Beyer Olaussen
 • Domkantor Petra Bjørkhaug
 • Nidarosdomens jentekor
 • Dirigent Anita Brevik

Nattverdbordet er åpent for alle. Utdelingen skjer på to måter:

 • Framme ved alteret tar med med seg et beger på vei frem til alterringen. Her kneler man og mottar først brødet, som man spiser, og deretter vinen i begeret. Brukte beger settes på sidebord.
 • Ved døpefonten og evt. andre steder i kirken mottar man brødet, og dypper det deretter selv i vinen før man spiser det. Brødet er glutenfritt og vinen alkoholfri.

Dagens offermål: Det norske bibelselskap

I gudstjenesten er det mulig å gi en gave til Det norske bibelselskap og Bibeldagen 2024 - bibler til Den persiske gulf.

I takknemlighet over at vi har rik tilgang på Bibelen hos oss, gir vi hvert år vår bibelgave til et land hvor dette ikke er en selvfølge, skriver Bibelselskapet på sine nettsider. I 2024 feires Bibeldagen 27. og 28. januar, og har fokus på bibelarbeidet i Den persiske gulf. Pengene som samles inn på Bibeldagen 2024 vil gå til bibler og nytestamenter på mer enn 100 språk, blant annet arabisk, telugu, tagalog, amharisk og bengali.

Gaven kan gis med Vipps til nr 85 001 eller med kontanter ved utgangen.

Hele helgens program.

Praktisk informasjon

Inngang:

 • Nordinngangen - mot Munkegata/Torget
 • Åpner ca kl. 10:00

Gudstjenesterom:

 • Langkoret (østre del av kirken) - Høyalteret
 • Åpner ca kl 10:30

Barnekrok:

 • Bord med tegnesaker og bøker i Søndre tverrskip

Toalett:

 • I kjeller - nedgang i søndre sideskip (rett sør Korsalteret)
 • HC-toalett: Heis like sør for orgelet helt vest i kirken

Tilrettelegging:

 • Inngangen er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (blå bok - uten noter)
 • Teleslynge i hele kirken - fungerer best om man sitter lengst frem mot alteret

Det er gratis inngang til alle gudstjenester!