Alle hverdager avrunder vi dagen med en meditasjonsstund i Vår Frue åpen kirke kl. 14.00.

[English text below]

Hverdagsbønnen er en kort gudstjeneste med bibelesing, bønn, lystenning og velsignelse rammet inn av musikk.

  • Liturgien leses normalt kun på norsk, men avhengig av hvem som deltar kan dagens bibeltekst og/eller andre deler leses på flere språk.
  • På tirsdager holdes hverdagsmesse kl. 14.00. Dette er enkle gudstjenester med nattverd.

Velkommen til gudstjeneste!

[ENGLISH:]

This service takes place every weekday at 2pm. This is a short service (ca. 25 min.) that mainly consists of reading from The Bible, prayers, & music.

Usually the prayers are read in Norwegian only, but dependent on who is the leader, and the attendants, parts may be read in English. The reading from the Holy Bible may be read in several languages - Please take part!