Velkommen til ImproLab med Knut Størdal og Anna Thu Schmidt torsdag 6. juni 2024 kl 18-20 på Vår Frue Kirke.

ImproLab er et improvisasjonslaboratorium for kunstnere fra alle disipliner og miljøet av bevegelses- og lydentusiaster i Trondheim. The Lab ønsker å tilby kreative tilnærminger til visse emner som kan utforskes tverrfaglig gjennom improvisasjon.

I dette helt spesielle ImproLabet skal vi utforske samspillet mellom piano- og orgellyder og bevegelsesimprovisasjon i kirkerommet. Arrangementet inkluderer en workshopdel med bevegelsesinvitasjoner og guidet lydutforskning etterfulgt av en åpen jam - et rom hvor du deltar så mye du vil og veksler mellom å lytte, observere, bevege deg og skape. Åpent arrangement for alle med og uten danseerfaring. Musikere er hjertelig velkommen til å være med og ta med egne instrumenter.

Arrangementet vil foregå på engelsk og norsk. Det er et gratis arrangement støttet av Norsk Kulturfond og Kirkens Bymisjon. Dørene åpner 15 minutter før arrangementet og stenges ved starten av arrangementet.

Info via mail: improdanstrd@gmail.com

ImproDans Trondheim ønsker å tilby et åpent, fritt og trygt rom for bevegelse og lydutforskning og en leken tilnærming til improvisasjon.

Bio: Knut Størdal er musiker i Vår Frue – åpen kirke (Kirkens Bymisjon). Han spiller flere typer tangentinstrumenter, hovedsakelig kirkeorgel og piano. Vår Frue kirke står åpen hver dag året rundt for mennesker som trenger en kaffekopp, litt varme, en prat, en kulturell hendelse eller en stille stund. Knut spiller bl.a. flere ganger ukentlig på hverdagsgudstjenester, der improvisasjon er en viktig komponent. Bl.a. er lystenning et sentralt element i disse enkle gudstjenestene. Mange benytter anledningen til å fortelle hvem eller hva de tenner lys for. Da er det viktig at musikken «spiller på lag» med de temaene som kommer opp, at den gir ro og rom til refleksjon. Knut underviser også i liturgisk spill og orgelimprovisasjon ved Institutt for musikk, NTNU.

Anna Thu Schmidt er en dansekunstner med fokus på danseimprovisasjon, tverrfaglige prosjekter, stedsspesifikt arbeid og integrert dans. Anna har B.A. i Dance in Education (ArtEZ University of the Arts Arnhem/Nederland) og M.A. i Dansevitenskap (NTNU Trondheim/ Norge).

https://www.annathuschmidt.com