Kompletorium er den del av kirkens sine tidebønner som vert bedt om kvelden, siste bønnen før natten, og som inneholder salmesang, skriftlesing, tid i stillet, veksellesing og velsignelsen.

Under Olavsfesten synger vi tidebønnene – laudes, vesper og kompletorium (28. og 29. juli) med gregorianske melodier gjennom det hellige døgnet – middelalderens tonespråk som fremdeles åpner våre sanser. Dykk ned i en bønnepuls som bærer omsorgen for verden.