Kveldsmesse med konfirmantsamtale

Til denne kveldsmessen har konfirmanter skreve bønner de vil lese under messen. De har også tolket bibelteksten for denne søndagen og svart på spørsmål som: Hva lærer teksten oss om Gud. Hva trenger ungdommer å vite ut fra denne teksten? Hva trenger foreldre å vite ut fra denne teksten. Dette vil prest Marie Farstad bruke som et grunnlag i sin preken.

Kveldsmessen har en enklere, men fin liturgi og er litt kortere enn en vanlig gudstjeneste.

PREST Marie Farstad

ORGANIST Petra Bjørkhaug

Dagens bibeltekster som konfirmantene har reflektert over finner du HER. (Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud)

Salmer i kveldsmessen

197 Deg være ære

459 Gud er din hvile som bønneledd og mellom tekstene

434 Det er navnet ditt jeg roper

240 Måne og sol

(Foto: Kirkerådet)