Laudes - morgensang

Olavsvaka har tatt noen gjennom natten. Andre vil starte olavsdagen i katedralen.

Våkenatta avrundes med Laudes - morgenbønn kl 7:30.

Laudes inngår i serien med tidebønner som leses og synges gjennom olsokdøgnet. Vi startet med vesper kl. 18 den 28.7. og har fortsatt med bønner gjennom våkenatten frem til morgenbønnen. Senere på dagen følger økumenisk vesper kl. 18.00 og kompletorium kl 21:15.