Den gamle tradisjonen med tidebønner og våkenatt under olsok har vært holdt i hevd i Nidarosdomen siden midten av 1990-tallet.

Tidebønner er korte, selvstendige gudstjenester med bibeltekster og vekselsang gjennom et døgn.

I år inngår følgende tidebønner:

28.juli:

- 17.00: Vesper I (aftenbønn) synges vanligvis ved solnedgang. Tradisjonelt var Vesper liturgisk sett starten på det vi betegner som neste dag.

- Nattens tidebønner inngår i Olavsvaka

29.juli

- 07:30: Laudes - Morgenbønn

- 18.00: Vesper II (aftenbønn) synges vanligvis ved solnedgang. Tradisjonelt var Vesper liturgisk sett starten på det vi betegner som neste dag. Denne feires også i år sammen med Den katolske kirke.

- 21.15: Completorium er siste bønn før natten, og ble gjerne bedt på sengekanten når dagen var "komplett". Synges i Kapittelhuset.

Medvirkende

  • Schola Sanctae Sunnivae
  • Dirigent Anne Kleivset