Orgelmesse

Orgelmesse er en kveldsmesse hvor de fleste av salmene er erstattet med meditasjonsmusikk på orgel.

Orgelmessen

Musikk har en helt spesiell rolle i vår lutherske tradisjon. Både i liturgi og gudstjenesteliv er musikkens egenverdi sentral. Med musikken kan vi skape hellige rom for alle menneskets livserfaringer.

Ved disse gudstjenestene får domkirkens barokkorgel komme til sin rett som gudstjenesteinstrument. Orgelet ble bygget av Joachim Wagner i 1741, og det framstår som et særdeles velklingende instrument som er et av få bevarte større orgler fra denne tidsperioden.

Høsten 2023 er det orgelmesse kl. 18 andre søndag i måneden.

Domkantor Brita Sjöberg forteller hvordan ideen til orgelmesser oppstod.

Domprost Kristin Moen Saxegaard deler noen ord før denne søndagens gudstjenester.

Offer

Kveldens offer går til menighetsarbeidet.

Gaven gis per Vipps til nr 85 000 - eller evt. med kontanter ved utgangen.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle.

Utdelingen skjer ved at du mottar brødet, og dypper det deretter selv i vinen før du spiser det.

I Nidarosdomen er det alltid glutenfritt brød og alkoholfri vin.

Medvirkende

  • Domprost Kristin Moen Saxegaard
  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen

Velkommen til orgelmesse!