Vandringen er til endes. Dagen går mot kveld. Velkommen til en kort gudstjeneste ved pilegrimsmålet.

Gudstjenesten er åpen for alle. Den varer 15-20 minutter. Liturgien fremføres på norsk, engelsk eller andre språk, avhengig av hvem som deltar.

The service is open to everyone. It lasts 15-20 minutes. The liturgy is performed in Norwegian, English or other languages, depending on who participates.

Kapittelhuset

Kapittelhuset er et sidekapell i katedralens nordøstre ende - like nord for høyalteret. For dem som ikke har løst inngangsbillet og besøker kirken i forkant, vil det være egen inngang fra utsiden - se etter skilt. Inngangen åpner ca. 17:50.


Pilegrim til Nidaros

Vi oppfordrer pilegrimer til å registrere seg ved pilegrimsmottaket i Pilegrimsgården. Den som oppfyller kravene, vil der motta Olavsbrevet som dokumentasjon/minne fra vandringen.

Registrerte pilegrimer vil få gratis inngang i katedralen i ordinær åpningstid. Alle gudstjenester har selvsagt gratis adgang.