Medvirkende

  • Sokneprest Torstein Amundsen
  • Diakoniarbeider Mari Kristine Brækken
  • Organist Thomas Immanuel Vatn Weisser

Kirkekaffe på Trondhjems Hospital. Alle hjertelig velkommen.

Påskeprogram i Nidarosdomen, Hospitalskirken og Vår Frue kirke

Velkommen til kirken i påsken.