Søndagsmesse i Hospitalskirken

Medvirkende:

  • Prestevikar Mari Kristine Brækken
  • Diakoniarbeider Runa Svare
  • Organist Thomas Immanuel Vatn Weisser

Kirkekaffe på Trondhjems Hospital etter gudstjenesten. Alle hjertelig velkomne!