Skjærtorsdagsmesse

Skjærtorsdag markerer feiringen av nattverdens innstiftelse. I Den norske kirke er det blitt mest vanlig å feire denne messen om kvelden.

Kirken feirer påske fra palmesøndag, gjennom det som kalles «den stille uke» med skjærtorsdag, langfredag og påskenatt, frem til den store feiringen av oppstandelsen på påskedag.

 • Palmesøndag: Palmesøndag er feiringen av at Jesus red inn i Jerusalem på et esel, og mange hilste ham med palmeblader. Palmesøndag feires siste søndag før 1. påskedag. Les mer om palmesøndag her.
 • Skjærtorsdag: Jesus vasker disiplenes føtter og spiser påskelam sammen med dem. I det måltidet innstiftes nattverden som feires i kirkens gudstjenester. Les mer om skjærtorsdag her.
 • Langfredag i stille uke: På langfredag markerer kirken at Jesus ble korsfestet og døde. Les mer om langfredag her.
 • Påskeaften: Påskeaften er ingen helligdag, og er dagen før påskedag. På denne dagen markeres det på en stille måte at Jesus lå i graven.
 • 1. påskedag: Påskedag, ofte kalt første påskedag, markerer kirken Jesu oppstandelse. Dette er også det som feires hver gudstjeneste i kirken. Les mer om 1. påskedag her.
 • 2. påskedag: I norske kirkesamfunn feirer man denne dagen til minne om at den oppstandne Jesus viser seg for disiplene.

(kirken.no)

Nattverdbordet er åpent for alle. Utdelingen skjer på to måter:

 • Framme ved alteret tar med med seg et beger på vei frem til alterringen. Her kneler man og mottar først brødet, som man spiser, og deretter vinen i begeret. Brukte beger settes på sidebord.
 • Ved døpefonten og evt. andre steder i kirken mottar man brødet, og dypper det deretter selv i vinen før man spiser det.

I Nidarosdomen er det alltid glutenfritt brød og alkoholfri vin.

PREST Stein Ellinggaard

PREST Øyvind Heggland

ORGEL Brita Kristine Sjöberg

SOLISTER

Informasjon

 • Nordinngangen (mot Munkegt/Torget) åpner ca kl. 17:00
 • Gudstjenesten feires ved Korsalteret, vestre del av kirken
 • Gudstjenesterommet åpner etter at koret har øvet, ca. kl 17:30
 • Barnekrok i Søndre tverrskip
 • Varighet ca. 75 min.

Tilrettelegging

 • Inngangen er trinnløs
 • Salmebøker med stor skrift (Blå bok) - uten noter
 • Teleslyngen fungerer best om man sitter lengst framme
 • Orgel og korsang forsterkes ikke
 • HC-toalett i kjelleren. Heis finnes sør for orgelet helt vest i kirken