Hver fredag innledes helgen med Vesper (kveldsbønn) etter kirkens gamle tidebønntradisjon.

Vesper (latin for «aften», «kveld», fra gresk ἑσπέρα - hespera) er en tidebønn som holdes omtrent ved solnedgangen eller 18.00. Den hører både i Østkirken, den ortodokse kirke og i Vestkirken, en historisk betegnelse på den kristne kirken i det vestromerske riket, til de viktigste tidebønnene. Vesperen blir ofte fremført syngende, iblant til en melodi komponert som et selvstendig kunstverk.


Vesper i Nidarosdomen følger gregoriansk tradisjon hvor store deler synges, i stor grad som vekselsang mellom forsanger og menighet. Basert på gammel tradisjon er det utarbeidet liturgier med moderne norsk tekst. Tekster og melodier varierer med kirkeårstiden.

Fra venstre Pia Samset, Runa Svare og Leiv Arild Andenes møtes til aftensang fredag kveld. Her fra kirkekaffen etterpå.

– Vesper er en ladingsplass mot slutten av uka

Da arbeidsuka var over, hadde Leiv Arild Andenes tidligere bare lyst til å komme seg hjem, men det var før han stakk innom vesper, aftensang i Nidarosdomen.

Les mer

Tidebøner på norsk i Nidarosdomen

Tidebønutvalet i Nidaros domkyrkjelyd har som oppgåve å koordinere arbeid med tidebøner i Domkyrkja. M.a. inneber dette å syte for at dei liturgiske funksjonane er fylte til eikvar tid, hovudsakleg med frivillege medarbeidarar i turnus.

Det blir jamnleg halde tidebøner i Nidarosdomen og Vår Frue kyrkjelydar:

  • Vesper fredagar kl. 1800 i Nidarosdomen. Unnatak er langfredag og juleaftan.
    Vesper følgjer liturgiane i «Tidebønner for kirkeåret», og varer om lag 20 minutt.
  • Sext (middagsbøn) kvardagar kl 12:05 i Kvinnenes minnekapell i Nidarosdomen. Onsdager er det nattverdgudstjeneste.
    Det nyttast eigen liturgi, som lesast. Middagsbøna varer om lag eit kvarter.
  • Vesper ledes av frivillige gudstjenesteledere.
  • Du er velkomen til å delta både på tidebønene, og i Nidarosdomens øvrige gudstenesteliv.

Kapittelhuset

Kapittelhuset er påbygget kapell i Nidarosdomens nordøstre ende. Det er separat inngang fra utsiden. Se etter skilt og lykter ved inngangen.