– Vesper er en ladingsplass mot slutten av uka

Da arbeidsuka var over, hadde Leiv Arild Andenes tidligere bare lyst til å komme seg hjem, men det var før han stakk innom vesper, aftensang i Nidarosdomen.

Der opplevde han at det slettes ikke var dumt å avslutte uka med en rolig seanse. Vesper ble rett og slett en ladingsplass der han fylte batteriene på nytt.

– Jeg husker jeg tenkte at fredager etter jobb, hadde jeg bare lyst til å dra hjem. Så ble det til at jeg gikk dit en fredag. Da fant jeg ut at det slettes ikke var dumt å avslutte uka med en rolig seanse og neddempet liturgi, forteller Leiv Arild.

Til daglig arbeider han som overingeniør ved IT-drift ved NTNU.

Irene Bergheim, pensjonert førsteamanuensis i musikk ved NTNU, ledet tidebønnene, bønner fremført med sang, den gangen.

– Hun spurte om jeg hadde lyst til å være forsanger på vesper. Jeg ble med på det. Siden har jeg vært med. Vesper for meg er en ladingsplass i slutten av uka, sier Leiv Arild som siden 1987 har sunget i Nidarosdomens oratoriekor.

Familien med

Mørke skyer beveger seg i forholdsvis raskt tempo over spiret på Nidarosdomen, for så å forsvinne videre i sørlig retning. I det døren åpnes, sprer lyset fra rommet seg ut i den halvmørke kvelden. Det er fredag, klokken er snart 1800 og det er klart for vesper, aftensang - en av tidebønnene med utspring i den jødiske tradisjonen og videreført gjennom den tidlige kristne kirke. Vesper blir sunget på gregoriansk.

Hilde Anette Løvenskjold Grüner har denne kvelden oppgaven som tekstleser. Til daglig jobber hun som prostiprest i Heimdal, Byåsen og Strinda.

Hun hørte om Vesper via kjente, at det var kveldsbønn i domkirka hver fredag.

– Da hadde vi små unger. Å dra bort en fredagskveld var utenkelig, men da barna ble større dro vi. Den gangen startet det 19.00. Sønnen vår, som da var i ungdomsskolealder, var også med en god del. Bjørn Olav, mannen min og jeg ble raskt et fast inventar på vesper. De første årene kom vi ned før det begynte, og forsvant igjen da det var ferdig uten at vi hadde sagt et pip til noen andre. Det ble vårt fristed, og det var veldig fint, forteller hun.

Senere. da mannen døde brått, fant hun stor trøst i vesper. Les mer om det lenger ned i saken.

Vesper starter. Hilde Anette Løvenskjold Grüner til høyre i hvitt.

Skapt for sang

– Å synge tidebønn har en spesiell virkning på den som deltar. Det er å synge Guds ord og uttrykke seg gjennom salmene fra Det gamle testamentet som Jesus og apostlene brukte. Jeg synes det er sterkt å stå i en bønnesang-tradisjon fra de tidligste kristne. Slik har mennesker gjennom tidene sunget også i Nidarosdomen. Kapittelhuset er jo skapt for sang! Det er lett å synge her. Selv om vi ikke er så mange, så klinger det bra.

Irene Bergheim, pensjonert førsteamanuensis ved musikk på NTNU, har vært med fra gjenfødelsen av Vesper i Nidarosdomen.

– Vesper er drevet kun av frivillige, men det var ansatte i Nidarosdomen som var initiativtakere for å få i gang ukentlige tidebønner i Domen, forteller Irene.

I 1986 ble hun invitert til møte i Waisenhuset av prest Bjørn Bjørneboe og studentprest Ole Torstein Fougner, to av drivkreftene for å få vesper til Nidarosdomen.

– Grunnen til at jeg ble invitert var vel fordi jeg var aktiv i Nidaros domkor og hadde holdt på med vesper i studietida i Oslo. Første tidebønn i fredagstradisjonen ble holdt 5. september 1986. Siden har vi holdt på hver fredag unntatt langfredag, julaften og nyttårsaften, forteller hun og setter seg ned på en av stolene som er plassert i langsgående rader på hver side av midtgangen i Kapittelhuset.

Inger Bergheim med «Tidebønner fra NIdaros».

Urgammel tradisjon

Inne i det lille romanske kapellet, kalt Kapittelhuset, kommer flere til. Hver og en får utdelt heftet «Tidebønner fra NIdaros» med noter og tekst.

Irene forteller at det er hun, sammen med blant andre Margot Abildsnes, som har utarbeidet heftet.

– Margot var helt avgjørende for den videre utviklingen av tidebønnen på fredagene. Jeg tror ikke det er mange i Norge som kunne mer om tidebønner enn hun og mannen Willy Abildsnes, både teolog og latinkyndig, understreker Irene.

– Den musikalske tradisjonen vi bruker ved vesper i Nidarosdomen er urgammel. Den kalles gjerne «gregoriansk sang» etter pave Gregor som på begynnelsen av 600-tallet sørget for å ordne denne tradisjonen, men musikken er mye eldre. Det musikalske grunnlaget er de ni salmetoner, som enkelt kan forklares som melodiformler knytt til oldtidas kirkespråk, latin. Når disse salmetonene skal brukes til ulike lands morsmål, innebærer det en tilrettelegging, og det er det vi har gjort i de to tidebønnbøkene. Skal det være gudstjeneste med mening for en gudstjenestefeirende menighet og ikke en konsert, må morsmålet brukes, sier hun.

De ønsker å videreføre den sungne bønnetradisjonen.

– Ved tilrettelegging til norsk mister vi noe fra det originale latinske forelegget, men vinner noe annet, nemlig at det blir en meningsfull gudstjeneste for alle som deltar. Og de viktige kjennetegnene for de ni salmetonene er lett gjenkjennelige også i norsk tilrettelegging! Etter mange år med «gregoriansk sang» i norsk tilrettelegging på fredagens tidebønn, har jeg erfart at det fungerer bra. Folk klarer å synge med, og noen ganger oppleves det som veldig bra, også musikalsk sett! Men, det er avhengig av gode forsangere, smiler hun.

Kapittelhuset, som skapt for sang!

Kirkekaffe med frukt og ost

Og som på kommando trer forsanger Pia Samset og tekstleser Hilde-Anette Løvenskiold Grüner inn i kapellet fra sakristiet. Sakte beveger de seg mot alteret. Vi blir forklart at vi skal synge vekselsvis, og blir delt opp etter hvilken side av midtgangen vi befinner oss på. Så begynner det.

Det er lett å komme inn i rytmen og synge med, men du kan også lene seg tilbake og bare lytte. Uansett om man synger med eller ei, så føles det som man kommer inn i en annen sfære, en annen tid. Stress og uro slipper taket og vaskes bort av de vakreste toner ledet av Pia Samset, også hun med i et av katedralens kor, Nidaros domkor. Samsangen føles altfor kort, og så er det slutt for denne fredagen.

Men helt slutt et det allikevel ikke. To ganger i året er det kirkekaffe, og vi blir invitert med til Kirkestuene i Waisenhuset, som ligger like ved Nidarosdomen. Her møter vi flere av de frivillige som er dedikert til vesper. Uten dem har det ikke vært tidebønn i Kapittelhuset fredager kl. 18. 00.

Leiv Arild Andenes er på plass, klar med kaffekanna.

– Mulig den ble litt for tynn? Han smiler mens han ser ned på kanna.

– Jeg drikker ikke kaffe selv, så...

Svaret drukner i livlig prat og latter rundt bordet, som er dekket av kjeks, frukt og oster i de fleste smaker og varianter.

Her i Kapittelhuset er det vesper hver fredag kl. 18.00. Alle er velkommen inn!

Vesper i bilen

Siden han begynte som sanger i Nidarosdomens oratoriekor i 1987, hadde han et forhold til Nidarosdomen lenge før han fikk snusen av vesper.

Han minnes en tidebønn han deltok på i Wien.

– Tidebønner holdes i de fleste land. Da kona og jeg var i Wien, så vi et oppslag om at det skulle være Vesper og ble med. Artig å oppleve at det var såpass likhet at jeg kunne følge liturgien. Jeg hang jo ikke helt med på teksten da, den var på latin, måtte konsentrere meg litt, men det var gjenkjennbart. Det er på en måte et poeng i seg selv. Vi er en del av en stor bønnekirke her. Dette er jo en tradisjon som er felles, i og med at det er før-reformatorisk så er det det katolske som er utgangspunktet her, sier han.

Han må le når han tenker på hvordan de trosset koronaen.

– Da koronaen sto på som verst, hadde vi vesper på telefon. Jeg satt i bilen utenfor Waisenhuset sammen med Elin Amundsen, som skulle være kirketjener etter turnusen. Å samles fysisk var umulig. Vi to satt i bilen med en telefon, og så satt Runa Svare ute på Byneset med en telefon og Irene med sin telefon, og så kjørte vi i gjennom hele liturgien med tre telefoner. Det er noen som ikke har lyst til å gi seg så lett!

Han ler høyt, men blir raskt alvorlig.

– Det er stor interesse fra oss frivillige for å holde hjulene i gang uansett hva som skjer. Det hender vi må avlyse eller flytte lokale til Vår Frue Kirke for eksempel, hvis Kapittelhuset skal brukes til noe annet. Vi får god hjelp av staben i Nidarosdomen med praktiske ting hvis vi må flytte vesper. Vi får blant annet nøkkel slik at vi kan komme oss inn selv, Leiv Arild.

Han informerer videre at det for tiden er ni aktive tjenestehavere, derav tre forskjellige funksjoner, som kirketjener, tekstleser og forsanger.

– Det er forsangeren som leder det hele, sier han og sender ostefatet videre.

Hilde Anette Løvenskjold Grüner mistet mannen sin i 2021, og fant stor trøst i vesper.

Båret av fellesskapet da mannen døde

Hilde Anette Løvenskjold Grüner, som denne kvelden hadde oppgave som tekstleser, setter seg ned ved bordet.

– Jeg er foreløpig ikke fast tjenestehaver, men kommer hvis de trenger meg. Det er godt for meg å ha et sted hvor jeg ikke er i ledelsen, men det koster meg lite å stille opp når de trenger noen, sier hun.

Vesper betyr mye for henne.

– Vi er jo noen som er relativt trofaste der, og i sommerhalvåret kommer det flere med turistene. Vesper er et bærende fellesskap uten at vi behøver å si så mye. Det så vi særlig under koronaen, da var vi flere som sang hver for oss på samme klokkeslett. Da visste vi at det sto noen i hjemmene sine og sang samtidig. Dette sier litt om fellesskapet og det slitesterke i en tidebønn hvor du gjentar og gjentar til det kommer under huden på deg, peker hun på.

Mange minner

Det er mange minner knyttet til vesper for Hilde-Anette.

– Jeg mistet mannen min veldig brått i juli 2021 og to dager etter at han døde, møtte jeg opp på vesper. Der følte jeg at jeg ble båret av fellesskapet. Ikke bare fellesskapet i Kapittelhuset, men det blir bedt tidebønner rundt omkring, så vi er mange sammen. Jeg har ei datter som er i kloster, og hun ber tidebønner hver eneste dag. Det har vært sånn i kirka i flere hundre år. Det er det universelle fellesskapet som vi har. Og så er vi den lille gruppa i Nidarosdomen… det er kjempeflott.

Hun tar en pause, trekker pusten.

– Mannen min falt om på sykkeltur. Jeg snakket med han under en time før han døde. Han skulle bare sykle hjem, det var som å skru av en knapp. Han var veldig ivrig på vesper. Han var overhodet ingen sanger, men vesper var et hvilested for han også. Det er veldig raust. Du trenger ikke være sanger for å være med, det er plass til alle. Han døde på onsdag og jeg var på vesper fredag. Det var mange sterke følelser, men da kunne jeg bare hvile i de andres sang og bønn. Om du gråter, gjør det ingenting. Da jeg trådte over dørterskelen i Kapittelhuset første gangen uten han, da gråt jeg. Det var sterkt!

Hun trekker pusten igjen. Smiler denne gangen.

– Hvis jeg har besøk i helgene så blir de dratt med ned til Kapittelhuset og vesper. Det varer jo heller ikke så lenge, og det passer meg ypperlig. Jeg har også hatt med barnebarna på sju og 10 år. Litt sånn mark i begynnelsen, men så la de seg ned på på gulvet med beina i været og sang med. Da det var ferdig sa de «dette var fint mormor», smiler Hilde-Anette.

Vesper er ifølge sokneprest Andreas Grandy-Teig en viktig del av menighetslivet og pulsen i Domkirka.

– Vesper, som rett og slett er en kveldsbønn, er en av de gamle gudstjenesteformene som er blitt gjennopplivet i Trondheim i Domkirka. Det er sang på de middelalderske melodiene som ganske mange i vår tid har gjenoppdaget. Melodien kler de hellige rommene fra middelalderen. På Vesper kan man leve seg inn i stemningen og musikken. Aftensangen er spennende og flott for bønn. Sånn ba man sannsynligvis i Domkirka i middelalderen også, bare på latin og fire ganger om dagen, sier han.

Vesper er over for denne gang.

Tekst og foto: Merethe Wagelund, frilansjournalist