Hvert år minnes vi Yemane Teferi som døde 8. januar 2016 etter 25 år i passivitet på asylmottak som ureturnerbar asylsøker. Dagen er tilegnet ikke bare Yemane, men alle ureturnerbare asylsøkere som lever i tilsvarende fastlåste situasjoner.

I Trondheim markerer vi selve dagen 8.1. med bønn i gudstjenestene våre.


Mandag 8. januar: Fakkeltog og arrangement i Vår Frue kirke

Fakkeltog fra Nidarosdomens port. Oppmøte 16.00. Avmarsj 16.15.Vi stopper foran Rådhuset, der Mona Berger fra SV holder appell. Deretter går vi gjennom byen tilGratis arrangement i Vår Frue kirke kl.17.00 – 18.30.

Lengeværende asylsøkere må få:
* Umiddelbar rett til arbeid, utdanning og helsehjelp
* Amnesti = Varig opphold etter fem år

Vi vil arbeide og betale skatt!

Yemanedagen i Trondheim 2024 er arrangert av:
Nidaros bispedømme, Kirkelig fellesråd, Kirkens Bymisjon, Mennesker i Limbo, Trondhjem Sanitetsforening, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) Trondheim, Refugees Welcome Norway, AUF, Senterkvinnene, SV, KrF, MDG, Venstre, Rødt, LO.Les mer om Yemanedagen på https://yemane.no.
Takk til Tusj AS for coverbilde, plakat og flyer!

Program:

 • Koret Liv Laga med dirigent Knut Størdal
 • Vitnesbyrd fra Mennesker i Limbo
 • Dr. Bekken spiller
 • Varaordfører Erling Moe taler
 • Dans med Loan TP Hoang
 • Biskop Herborg Finnset taler
 • Orientering om Mennesker i Limbo
 • Dr. Bekken spiller
 • Appell fra LO
 • Liv Laga synger Sommerfuggel i vinterland, allsang

Konferansierer:

 • Mina Kavir
 • Randi Bakken

Mennesker i limbo

Visste du at det bor ca 70 mennesker i limbo på asylmottak i Trondheim. På landsbasis er det flere hundre. Dette er mennesker i limbo, uten muligheter til å leve sine liv. De har ikke rett til legehjelp, de får ikke arbeidstillatelse, ingen norskopplæring og de lever på under 2000 NOK pr. måned. Mange har levd i limbo mellom 10 og 20 år!

Yemanedagen(e) er en mulighet for oss til å vise vilje til handling, slik at disse menneskene kan få et verdig liv. Om du ønsker å bidra så politikerne gir amnesti og slik at disse menneskene kan få menneskerettigheter, møt opp på arrangementene!

Yemanedagen(e) har fått navnet fra Yemane Teferi, som døde 8. januar 2016 etter 25 år på asylmottak, som ureturnérbar asylsøker. Dagen(e) tilegnes ikke bare Yemane, men alle ureturnérbare asylsøkere, mennesker i limbo. Yemanes historie fremstilles i Tine Poppes film «Ingenmannsland». (se lenke lengre nede)

Yemanedagen 2023 markeres mange steder steder i Norge; Stavanger, Oslo, Hamar, Bodø, Tromsø, Stord og kanskje i Drammen, Bergen og Kristiansand.

Yemanedagen(e) i Trondheim er arrangert av: Nidaros bispedømme, Kirkelig fellesråd, Kirkens Bymisjon, Mennesker i Limbo, Trondhjem Sanitetsforening, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) Trondheim, Refugees Welcome Norway, AUF, Senterkvinnene, SV, KrF, MDG, Venstre, Rødt, LO.