Besøks- og postadresse
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER
Bispegaten 11
7012 Trondheim

e-mail: postmottak.ndr@nidarosdomen.no
e-mail booking: booking.ndr@nidarosdomen.no

Direktør

Thorsteinsson, Bjørgvin
Direktør — 920 62 112

Fagdirektør kulturminneforvaltning

Anker, Marie Louise
Fagdirektør kulturminneforvaltning — 415 31 575

Administrasjon og eiendom

Bergheim-Evensen, Wenche O.
Avdelingsdirektør
Bersås, Knut
Driftstekniker — 415 31 568
Bjørkmo, Angela
Renholder — 976 92 057
Fjerstad, Royåge
Renholder — 452 19 718
Helgesen, Christian M
1. konsulent arkiv/administrasjon
Holter, Renate
Renholder — 476 48 228
Jimenes, Gerardo
Assistent
Kviseth, Anders
Driftstekniker — 464 29 470
Kværnø, Magne
Driftstekniker — 938 48 913
Lilledal, Nina
1. konsulent arkiv — 993 41 262
Løhre, Jill
Økonomisjef — 415 31 562
Solem, Kjersti
Rådgiver økonomi/lønn — 415 31 578
Tøndelstrand, Jan
Drift- og sikkerhetsleder — 415 31 576
Roy Vollvik
Driftstekniker — 47717115
Åstum, Kristin
Renholder — 916 83 981

Nasjonalt Pilegrimssenter

Jansson, Mattias
Seniorrådgiver — 952 95 953
Løvrød, Hans Morten
Avdelingsdirektør — 402 40 092
Lasse Sandø
Rådgiver — 957 06 974
Skjelstad, Are
Seniorrådgiver — 477 70 187
Lisa Skjellfjord
Rådgiver — 977 29 953

Publikumsavdeling

Aspenberg, Christine
1. konsulent formidling — 902 06 738
Flagestad, Mads
Arrangement- og utleieansvarlig — 922 11 319
Forseth, Ingrid
Fagkoordinator formidling — 415 31 574
Harbakk, Tone
1. konsulent komm. og marked — 995 73 386
Huseth, Åse
1. konsulent formidling — 938 38 310
Kleven, Gry
1. konsulent booking — 415 31 579
Neumann-Larsen, Trine
Kommunikasjonsrådgiver Pilegrimsleden — 920 70 592
Selvig, Lars
Butikkansvarlig — 415 31 583
Strømmen, Anne
Avdelingsdirektør — 992 28 255
Vikan, Marianne
Markeds- og kommunikasjonsrådgiver — 415 31 563

Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygg i stein

Aarø, Oddmund
Restaureringstekniker snekker — 926 45 409
Bjørlykke, Kristin
Seniorrådgiver — 415 31 585
Bodvar, Ida
Restaureringstekniker stein — 959 95 745
Carter, Joseph
Restaurerinstekniker gips — 901 56 226
Digre, Øystein
Restaureringstekniker stein — 928 60 317
Ekroll, Øystein
Forsker/arkeolog — 918 27 610
Elverum, Atle
Restaureringstekniker stein — 948 81 489
Gimnes, Terje
Restaureringstekniker mur — 992 54 154
Gjersvold, Anita
Lærling stein
Gjersvold, Ståle
Restaureringstekniker stein — 917 94 190
Grøtt, Henning
Restaureringstekniker stein — 932 02 609
Guillot, Francois
Restaureringstekniker mur — 412 04 373
Henriksen, Torgeir
Restaureringstekniker smed — 415 15 005
Holmberget, Odd Inge
Restaureringstekniker smed — 977 78 250
Hübner, Ronald
Rådgiver/konservator — 930 88 685
Klem, Johannes
Restaureringstekniker stein — 407 46 982
Kristoffersen, Kjersti
Rådgiver/arkeolog — 902 60 737
Langås, Rune
Avdelingsdirektør — 415 31 565
Lyshaug, Geir
Restaureringstekniker glass — 928 10 943
Offergaard, Anne Cecilie
Restaureringstekniker gips — 416 93 152
Pennock, Christopher
Restaureringstekniker mur — 986 12 581
Sinnerud, Elisabeth
Restaureringstekniker glass — 986 17 571
Skrydstrup, Rasmus
Restaureringstekniker snekker — 476 92 930
Stavsøien, Eva
Restaureringstekniker stein — 958 79 561
Stoerksen, Henrik Thingstad
Lærling stein
Strand, Jan
Restaureringstekniker stein — 951 15 792
Strøm-Rognhaug, Laila
1. konsulent/tegner — 920 72 072
Syrstad, Birgitta
Seniorrådgiver — 900 47 088
Saether, Silje
Lærling snekker
Sæther, Trond Vidar
Restaureringstekniker stein — 959 47 517
Sørburø, Espen
Restaureringstekniker stein — 920 33 238
Vartdal, Magnus Aleksander
Lærling stein