Besøks- og postadresse

NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER
Bispegaten 11
7012 Trondheim

Sentralbord: 73 89 08 00
Besøkssenter og butikk: 415 31 584

e-mail: postmottak.ndr@nidarosdomen.no
e-mail booking: booking.ndr@nidarosdomen.no

Kontakt

Bjørgvin Thorsteinsson
Direktør — 920 62 112
Wenche O. Bergheim-Evensen
Avdelingsdirektør Administrasjon- eiendomsavdelingen
Rune Langås
Avdelingsdirektør Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS) — 415 31 565
Anne Strømmen
Avdelingsdirektør Publikumsavdelingen — 992 28 255
Hans Morten Løvrød
Avdelingsdirektør Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) — 402 40 092
Marie Louise Anker
Fagdirektør kulturminneforvaltning — 415 31 575
Jill Løhre
Økonomisjef — 415 31 562
Jan Tøndelstrand
Drift- og sikkerhetsleder — 415 31 576
Ingrid Forseth
Fagkoordinator formidling — 415 31 574
Mads Flagestad
Arrangements- og utleiekoordinator — 922 11 319
Marianne Vikan
Markeds- og kommunikasjonsrådgiver — 415 31 563