Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)

For spørsmål om besøk, omvisninger, restaurering, forskning eller drift av Nidarosdomen og Erkebispegården.

Besøks- og postadresse

NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER
Bispegaten 11
7012 Trondheim


Sentralbord: 73 89 08 00
Besøkssenter og butikk: 415 31 584


E-post til postmottak : postmottak.ndr@nidarosdomen.no
E-post til booking: booking.ndr@nidarosdomen.no
E-post til utleie: utleie.erkebispegaarden@nidarosdomen.no

Kontakt

Direktør Bjørgvin Thorsteinsson 920 62 112 bjorgvin.thorsteinsson(a)nidarosdomen.no
Avdelingsdirektør, Administrasjon- og eiendomsavdelingen Wenche O. Bergheim-Evensen wenche.bergheim-evensen(a)nidarosdomen.no
Avdelingsdirektør, Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS) Rune Langås 415 31 565 rune.langaas(a)nidarosdomen.no
Avdelingsdirektør, Publikumsavdelingen Anne Strømmen 992 28 255 anne.stroemmen(a)nidarosdomen.no
Avdelingsdirektør, Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) Hans Morten Løvrød 402 40 092 hans.morten.lovrod(a)pilegrimsleden.no
Fagdirektør (Ph.d.), kulturminneforvaltning, Direktørens stab Marie Louise Anker 415 31 575 marie.louise.anker(a)nidarosdomen.no
Økonomisjef, Direktørens stab Hilde Sveås 900 44 074 hilde.sveaas@nidarosdomen.no
Avdelingsleder, drift- og sikkerhet, Administrasjons- og eiendomsavdelingen Geir Magne Sjårud 415 31 576 geir.magne.sjaarud(a)nidarosdomen.no
Seniorrådgiver, samlingsforvaltning, Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS) Birgitta Syrstad 900 47 088 birgitta.syrstad(a)nidarosdomen.no
Forsker (Ph.d.), bygningsarkeologi, Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS) Øystein Ekroll 91827610 oeystein.ekroll@nidarosdomen.no
Seniorrådgiver, formidling, Publikumsavdelingen Ingrid Forseth 415 31 574 ingrid.forseth(a)nidarosdomen.no
Seniorkonsulent, arrangement og utleie, Publikumsavdelingen Mads Flagestad 922 11 319 utleie.erkebispegaarden(a)nidarosdomen.no
Seniorrådgiver, kommunikasjon, Direktørens stab Marianne Vikan 415 31 563 marianne.vikan(a)nidarosdomen.no